Ort
Luleå
Startdatum
13 Maj 2024
Tid
18:00-21:00
Dagar
Mån-Ons, Lör, Sön
Antal tillfällen
5 st
Nummer
55218
Pris
5 495 kr

En plats kvar

Om arrangemanget

Lär dig att hantera motorsågen på ett rätt och säkert sätt i skogen. Alla som använder motorsåg i annat fall än på sin egna privata mark måste enligt lag ha motorsågskörkort.

Innehåll
Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper (tillämpliga lagar och regler, säkerhetsföreskrifter, skyddsutrustning) och praktiska färdigheter (skötsel, handhavande, arbetsteknik) som krävs för att kunna använda motorsåg på ett säkert och ergonomiskt sätt och för examineras mot motorsågskörkort nivå A och B.


Motorsågskörkort nivå A, motorsågning
Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).


Motorsågskörkort nivå B, trädfällning grund


Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

Stor vikt läggs vid säkerhet, arbetsteknik och ergonomi.
Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov för nivåerna A+B, inför examinator från Säker Skog. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå AB. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som kursen genomförs.

Förkunskaper
Du behöver inte ha några förkunskaper för att gå denna kurs. 

Utrustning som den enskilde medför

- Motorsåg med tillbehör
- Ev huggarbälte med skogsverktyg efter tycke o smak. Tex: Yxa, kilar, timmerkrokar måttband etc.
- Hjälm med hörselkåpor o ansiktsvisir
- Varselkläder på överkroppen (märkta EN471 alt EN20471).
- Godkända sågskyddsbyxor, lägst klass 1
- Godkända sågskyddsskor, stövlar eller kängor, lägst klass 1.
- Arbetshandskar.
- Ett första förband.

Kursmaterial
Litteratur som används i kursen är:
- Boken ”Motorsågning”, Skogsbrukarens handbok. ISBN: 978-91-88462-99-2.
- Häftet ”Motorsågen i ett uthålligt skogsbruk”, av Tomas Gullberg.

Litteraturen finns att låna under kurstiden och kan även köpas för självkostnadspris.

 

Schema

Måndag  13/5               18.00-21.00                        teori (utrustning, regler)

Tisdag    14/5               18.00-21.00                        praktik (Nivå A samt grunder trädfällning)

Onsdag  15/5               18.00-21.00                        praktik (Nivå A samt grunder trädfällning)

Lördag   18/5               08.00-15.00                         praktik (Nivå B)

Söndag  19/5               08.00-15.00                         teoretisk och praktisk examination

 

Kursledare
Mikael Eriksson har lång erfarenhet av skogsbruk och arbete med motormanuella redskap och är av Säker skog certifierad kursledare och examinator för motorsåg nivå A och B.
Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans pedagogiska grundkurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt personlig och pedagogisk/metodisk utveckling.

Notera
För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som kursen genomförs. Examinationen ingår i Priset, extra examinationstillfällen debiteras.


 

Ort

Medborgarskolan Luleå

Sandviksgatan 81, Luleå

Visa på karta

Pris

Deltagaravgift: 5 495 kr

Summa: 5 495 kr

Utforska ämnesområde