Psykisk hälsa handlar om att människor ska uppleva sin tillvaro meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa, vilket i dag ofta används som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom.

All internationell kunskap pekar åt samma håll – psykisk hälsa är ett stort och ökande folkhälsoproblem och psykisk ohälsa beräknas kosta fyra procent av ett lands BNP årligen

Vårt utbud inom Psykisk hälsa

Din sökning"" visar 4 resultat i

Sortera på:

RelevansA-ÖStartdatumPris

Relaterade artiklar

Ämnen inom ekonomi och samhälle

Utforska ämnesområde