Psykisk hälsa handlar om att människor ska uppleva sin tillvaro meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa, vilket i dag ofta används som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom.

All internationell kunskap pekar åt samma håll – psykisk hälsa är ett stort och ökande folkhälsoproblem och psykisk ohälsa beräknas kosta fyra procent av ett lands BNP årligen

Vårt utbud inom Psykisk hälsa

Din sökning"" visar 5 resultat i

Sortera på:

Läs vidare om "NARCISSISM I VARDAGEN"
Kurs

NARCISSISM I VARDAGEN

Ort: GöteborgStartdatum: 3 Sep 2024Tid: 18:00-19:30Antal tillfällen: 3 st tillfällenDagar: TisdagarPris: 795 kr

Relaterade artiklar

Flicka  med funktionsvariation spelar gitarr
Ekonomi och samhälle

Fantastiska, uppskattade funkisaktiviteter

Hos Medborgarskolan i Linköping är de så kallade “funkis-aktiviteterna” en stående punkt på programmet. Det är många aktiviteter som riktar sig till personer me...

5 juli 2023
Läs vidare om "Fantastiska, uppskattade funkisaktiviteter"

Ämnen inom ekonomi och samhälle

Utforska ämnesområde