Gå en kurs i italienska B2. På en kurs i italienska på nivån B2 utvecklar du din känsla för det italienska språket.

En kurs i italienska B2 passar dig som redan behärskar italienska bra. För att kunna tillgodogöra dig en kurs i italienska på B2-nivå, bör du ha förkunskaper motsvarande ca B1-nivå på Europarådets nivåskala för språk. Du kan förstå det mesta av tydligt talad italienska om välkända företeelser som regelbundet förekommer på ett arbete, i skolan och till exempel på fritiden. Om italienska talas relativt långsamt och tydligt kan du i stora drag förstå många radio- och TV-program om dagsaktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse.

Italienska är ett romanskt språk som talas av ca 70 miljoner människor, de flesta i Italien. De romanska språken, förutom italienska även spanska, italienska, portugisiska och rumänska, har sitt ursprung i latinet. Italienskan är det som liknar latinet mest.

Vidga din värld med det italienska språket! Välkommen på en kurs i italienska B2!Vårt utbud inom Italienska B2

Din sökning"" visar 13 resultat i

Sortera på:

Läs vidare om "Italienska B2 forts."
Kurs

Italienska B2 forts.

Ort: HöllvikenStartdatum: 15 Okt 2024Tid: 17:45-19:15Antal tillfällen: 10 st tillfällenDagar: Tis, TorsPris: 1 475 kr

Få platser kvar

Ämnen inom italienska

Utforska ämnesområde