Gå en kurs i italienska B2. På en kurs i italienska på nivån B2 utvecklar du din känsla för det italienska språket.

En kurs i italienska B2 passar dig som redan behärskar italienska bra. För att kunna tillgodogöra dig en kurs i italienska på B2-nivå, bör du ha förkunskaper motsvarande ca B1-nivå på Europarådets nivåskala för språk. Du kan förstå det mesta av tydligt talad italienska om välkända företeelser som regelbundet förekommer på ett arbete, i skolan och till exempel på fritiden. Om italienska talas relativt långsamt och tydligt kan du i stora drag förstå många radio- och TV-program om dagsaktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse.

Italienska är ett romanskt språk som talas av ca 70 miljoner människor, de flesta i Italien. De romanska språken, förutom italienska även spanska, italienska, portugisiska och rumänska, har sitt ursprung i latinet. Italienskan är det som liknar latinet mest.

Vidga din värld med det italienska språket! Välkommen på en kurs i italienska B2!Vilken språkkurs ska jag välja?

Medborgarskolans språkkurser följer Europarådets nivåskala från nybörjare till avancerade språkkurser. Funderar du på vilken nivå som är rätt för dig?

Vårt utbud inom Italienska B2

Din sökning"" visar 24 resultat i

Sortera på:

Läs vidare om "Italienska B2 del 4"
Kurs

Italienska B2 del 4

Ort: LimhamnStartdatum: 30 Jan 2024Tid: 17:30-19:00Antal tillfällen: 10 st tillfällenDagar: TisdagarPris: 1 795 kr
Läs vidare om "Italienska B2 forts."
Kurs

Italienska B2 forts.

Ort: HöllvikenStartdatum: 27 Feb 2024Tid: 17:45-19:15Antal tillfällen: 10 st tillfällenDagar: TisdagarPris: 1 450 kr
Läs vidare om "Italienska B2"
Kurs

Italienska B2

Ort: KarlstadStartdatum: 12 Feb 2024Tid: 16:30-18:00Antal tillfällen: 10 st tillfällenDagar: MåndagarPris: 1 600 kr

Ämnen inom italienska

Utforska ämnesområde