Folkbildning är ett viktigt samhällsåtagande. Att ta vårt samhällsansvar fullt ut innebär att systematiskt jobba för ökad hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Hållbarhet

Folkbildning är ett viktigt samhällsåtagande. Att ta vårt samhällsansvar fullt ut innebär att systematiskt jobba för ökad hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Folkbildning är ett viktigt samhällsåtagande. Att ta vårt samhällsansvar fullt ut innebär att systematiskt jobba för ökad hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Wagtail 765x292 Hållbarhetslöften.png
Hållbarhetslöften

Vägen är lång och arbetet tar tid, men att bidra till en bättre värld är för oss en prioriterad fråga. Vi vill jobba långsiktigt, ärligt och respektfullt. Det innebär att vi vill jobba med hjärtat – för en frisk jord och ett friskt samhälle, där alla får plats och ingen lämnas utanför.

Medborgarskolans arbete styrs av våra tre hållbarhetslöften:

Vi ska utgå från samhällets behov

Det innebär att uppfylla vårt uppdrag från stat och kommun, att skapa en långsiktig dialog med de kommuner där vi verkar, våra uppdragsgivare, samarbetspartners och andra aktörer och tillsammans arbeta för att bygga ett bättre samhälle. Vi ska vara lyhörda för de behov som finns i vår omgivning och använda våra resurser väl för att tillgodose dem.

Vi ska vara en schysst organisation

Vi har ett ansvar att leva upp till och det betyder att vi ska bete oss schysst i alla led. Vi ska vara en ansvarsfull arbetsgivare och vi ska ta vårt miljöansvar. Vi ska vara en transparent organisation och leva som vi lär, vilket bland annat ges uttryck i de fyra kärnvärden som speglar vår humanistiska värdegrund:

  • Individen i centrum
  • Utveckling i samverkan
  • Ömsesidig respekt
  • Kunskapens egenvärde

Vi ska inspirera vår omvärld

Att inspirera vår omvärld handlar om att ta vår roll som folkbildare, att erbjuda mötesplatser där människor kan träffas och utvecklas, att sprida kunskap och lustfyllt lärande, att främja innanförskap och bemöta alla människor med respekt.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Läs vidare om "Miljödiplomering"

Miljödiplomering

Medborgarskolan värnar om miljön och jobbar aktivt för en långsiktigt hållbar utveckling. Bland annat genom att hushålla med resurser och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Genom att utgå från materialet från Svensk Miljöbas kan vi arbeta systematiskt med dessa frågor.

Läs vidare om "Grön Flagg"

Grön Flagg

Flera av våra verksamheter inom förskola och grundskola har valt att certifiera sig enligt kraven i Grön Flagg, som är ett verktyg för lärare och pedagoger att arbeta med hållbarhetsfrågor tillsammans med eleverna och barnen.

Läs vidare om "Agenda 2030"
Globala mål för hållbara utveckling

Agenda 2030

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Läs vidare om "Våra bästa miljötips"

Våra bästa miljötips

Ingen kan göra allt men alla kan göra något – och det är lättare än man tror. Här får du några tips på hur du enkelt kan göra en insats för miljön.