Miljödiplomering

Medborgarskolan värnar om miljön och jobbar aktivt för en långsiktigt hållbar utveckling. Bland annat genom att hushålla med resurser och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Genom att utgå från materialet från Svensk Miljöbas kan vi arbeta systematiskt med dessa frågor.

Miljödiplomering-Diplom
Medborgarskolans miljödiplomering

Vad är miljödiplomering?

Miljödiplomering är en standardiserad metod utfärdad av Svensk miljöbas för att bygga upp ett miljöledningssystem som syftar till ständiga förbättringar i miljöarbetet. När verksamheten uppfyller kraven belönas man med ett miljödiplom. I miljödiplomeringen ingår en miljöutredning samt olika miljörutiner vid till exempel inköp, kemikalie- och avfallshantering samt övergripande miljömål för att förbättra verksamheten.

Läs mer om Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas

Miljödiplomeringen leder till

  • Ordning och reda genom struktur och uppföljning
  • Ekonomisk besparing genom effektivare användning av resurser
  • Engagerade medarbetare genom utbildning och delaktighet
  • Ökad konkurrenskraft
  • Ger Medborgarskolans medarbetare och deltagare en möjlighet att påverka miljön
  • Skapar en medvetenhet kring hållbarhet att använda i den egna vardagen

Miljödiplomerade regioner

Målet är miljödiplomering av verksamheten i hela organisationen. Hittills är tre av Medborgarskolans sex regioner miljödiplomerade:

  • Region Syd (Skåne län)
  • Region Väst (Västra Götalands och Hallands län)
  • Region Öst (Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län)