Grön Flagg

Flera av våra verksamheter inom förskola och grundskola har valt att certifiera sig enligt kraven i Grön Flagg, som är ett verktyg för lärare och pedagoger att arbeta med hållbarhetsfrågor tillsammans med eleverna och barnen.

Wagtail 446x446 Grön Flagg.jpg
Logotyp Grön Flagg

Vad är Grön Flagg?

Grön Flagg är en certifiering och ett pedagogiskt verktyg för en hållbar utveckling i förskola och grundskola. Varje förskola/skola bestämmer själva sina Grön Flagg-teman utifrån förskolans/skolans förutsättning och barnens/elevernas önskemål och är en del av det pedagogiska arbetet med barnen/eleverna.

Grön Flagg administreras av stiftelsen Håll Sverige Rent, på deras webb kan du läsa mer:

Läs mer om Grön Flagg (till Håll Sverige Rents hemsida)