Barn som spelar trumpet

Dackebackens musikförskola ligger nära centrum i Växjö. Vi följer läroplanen men kombinerar den med mycket musik, rörelse och skapande i olika former som hjälper barnen att utveckla sitt språk och andra färdigheter. Alla avdelningar har utbildade pedagoger och vi lyssnar in varje barns behov och intressen. Vi vill att varje barn som lämnar vår förskola ska vara så väl förberedd till förskoleklass som möjligt, både i kunskap och självkänsla.

Dackebackens musikförskola

Dackebackens musikförskola ligger nära centrum i Växjö. Vi följer läroplanen men kombinerar den med mycket musik, rörelse och skapande i olika former som hjälper barnen att utveckla sitt språk och andra färdigheter. Alla avdelningar har utbildade pedagoger och vi lyssnar in varje barns behov och intressen. Vi vill att varje barn som lämnar vår förskola ska vara så väl förberedd till förskoleklass som möjligt, både i kunskap och självkänsla.

Dackebackens musikförskola ligger nära centrum i Växjö. Vi följer läroplanen men kombinerar den med mycket musik, rörelse och skapande i olika former som hjälper barnen att utveckla sitt språk och andra färdigheter. Alla avdelningar har utbildade pedagoger och vi lyssnar in varje barns behov och intressen. Vi vill att varje barn som lämnar vår förskola ska vara så väl förberedd till förskoleklass som möjligt, både i kunskap och självkänsla.

Förskolan är centralt belägen och har därför tillgång till ett rikt kulturutbud på gångavstånd. Teatrar, bibliotek, skog, parker och flertalet lekplatser utger en bas för spännande utflyktsmål. Området erbjuder lugn och mycket grönska. Förskolans inne- och utemiljö är utvecklande för barnen att vistas i med instrument att spela på även utomhus. Vår förskola är giftfri och miljödiplomerad.

Artiklar

Läs vidare om "Om förskolan"
Barn med fiol

Om förskolan

Dackebackens musikförskola har funnits sedan 2008 och sedan 2014 drivs vår förskola av Medborgarskolan. Medborgarskolan är en ideell förening utan vinstintresse och eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Läs vidare om "Så arbetar vi med musik"
Barn med maraccas

Så arbetar vi med musik

Vår förskola har en musikprofil vilket betyder att vi vill väcka och stimulera barnens musikintresse och musikkänsla på ett så enkelt och naturligt sätt som möjlig. Genom melodier kommer barnens språkinlärning på ett naturligt sätt. Även barnens självkänsla och det sociala samspelet stärks.

Läs vidare om "Våra kärnvärden"
barn som dansar, Dackebackens Musikförskola

Våra kärnvärden

Förskolans värdegrund är fastställd i Skollagen och Läroplanen för förskolan. Arbetet i Medborgarskolans förskolor bygger på vår humanistiska ideologi med våra fyra kärnvärden.

Läs vidare om "Ansökan"
Barn som spelar bjällror illustration Dackebackens musikförskola

Ansökan

Här hittar du en länk till ansökan för dig som vill att ditt barn ska börja hos oss. Här finns också viktig information för dig som redan har en plats för ditt barn.

Läs vidare om "Kvalitet och synpunkter"
Barn som spelar fiol

Kvalitet och synpunkter

Vi följer upp vad föräldrar tycker om vårt arbete. Här kan du läsa om tidigare föräldrars omdömen av förskolan samt hur du som förälder kan lämna dina synpunkter.

Läs vidare om "Kontakt"
Barn med maraccas

Kontakt

Vill du besöka oss? Kontakta oss i så fall före besök. Vi finns på Vintervägen 2, granne med Folkparken, i Växjö.