Språk

Fereshteh överbygger språkbarriärer mellan människor!

Medborgarskolan är alltid under ständig förändring och utveckling. Här finns succéklassiker som går i repris år efter år, men som folkbildningsaktör är det av högsta vikt att följa hur samhället förändras och hur vi kan möta de nya behov som uppstår. Idag är Medborgarskolan mycket mer än spanska klockan 18.00 på tisdagar och en bildningsaktör att räkna med inom många områden.

En nyhet i portföljen är en grundutbildning för kontakttolkar som genomförs på semidistans med Karlstad som utgångspunkt. Sedan länge har Medborgarskolan i Malmö erbjudit utbildningen. Det finns ett skriande behov kompetens i området då dagens samhälle har invånare från olika kulturer och språkbakgrunder. Behovet märks i alla tänkbara sammanhang. Det finns ett stort antal situationer där man kan behöva stöd av en tolk – vid kontakt med olika myndigheter, inom vård och omsorg, eller kanske vid en rättstvist.

En kontakttolk är en person som finns med och hjälper till att överbygga de språkbarriärer som kan göra det svårt att förstå eller komma till tals i ett nytt land.

- Att arbeta som kontakttolk är ett varierande jobb som innebär ett stort ansvar. Du har tystnadsplikt och måste hålla dig neutral och opartisk i alla sammanhang. Du får inte ge uttryck för några egna värderingar utan ska bara förmedla exakt det som sägs, berättar Fereshteh J. Hess som har arbetat som kontakttolk sedan 2013. Hon tolkar främst persiska, men även dari, två språk där behovet av tolk är stort och ökar hela tiden.

Som kontakttolk kan du mycket om det mesta
Uppdragen kommer vanligtvis från olika uppdragsförmedlingar som man som kontakttolk kan vara ansluten till. Till de vanligaste uppdragen hör tingsrättsförhandlingar, förvaltningsrätt och besök inom psykiatrin. Fereshteh berättar att jobbet som kontakttolk ökar din allmänbildning och tillägger med ett skratt att man efter några år i yrket kan känna sig som alltifrån jurist till sjukvårdspersonal.

- Man lär sig mycket om samhällets uppbyggnad, olika myndigheter och förvaltningar. Som kontakttolk är det viktigt att man är flexibel och har en strävan efter att vilja lära sig mer hela tiden. För mig har det varit så att jag lär mig nya ord varje dag, och då lägger jag till det i min ordbok i mobilen, läser, repeterar och letar synonymer.

De svåraste uppdragen tycker Fereshteh är sådana sammanhang där barn är utsatta. Det kan vara tufft att tolka exempelvis inom Polisen, då man som tolk behöver arbeta intensivt i ett uppdrag där man blir påverkad emotionellt samtidigt som man ska försöka vara neutral. De uppdrag hon tycker är allra roligast är när hon får tolka till ett barn hos exempelvis en logoped eller vid funktionsnedsättningsutredningar inom vården. Då känner hon att hon får massor av energi tillbaka och det gillar hon.

Fereshteh arbetar halvtid som tolk och är i övrigt politiskt förtroendevald. De flexibla arbetstiderna gör det lätt att kombinera dessa två uppdrag och hon trivs med variationen och friheten att kunna välja själv vilka uppdrag hon vill ta. Hon är biomedicinsk analytiker i grunden och utbildade sig till tolk vid Karlstads tolkcentral och Wiks folkhögskola i Uppsala.

En utbildning som öppnar dörrar på arbetsmarknaden
Fereshteh rekommenderar att utbilda sig för alla som vill arbeta som kontakttolk. Hon poängterar att en utbildning validerar din tvåspråkighet och gör det lättare att få uppdrag och jobb. Efter utbildningen blir deltagarna som är godkända professionella tolkar och många dörrar öppnas på arbetsmarknaden.

Text: Camilla Danielsson | Foto: Privat

Läs mer om tolkutbildningen hos Medborgarskolan

Läs vidare om "Tolkutbildningen i Malmö och Karlstad"

Tolkutbildningen i Malmö och Karlstad

Detta är en ettårig utbildning som sker på semidistans i Malmö eller Karlstad som ort för närträffar. Syftet är att utbilda kompetenta kontakttolkar för samhällets behov. Utbildningen inne­håller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan - före detta TÖI-utbildningen.

Läs vidare om "Validering av verksamma tolkar"

Validering av verksamma tolkar

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett utbildningsbevis att du är grundutbildad tolk utan att behöva gå grundutbildningen.

Läs vidare om "Komplettering av grundutbildningen för tolkar"

Komplettering av grundutbildningen för tolkar

Om du tidigare påbörjat den ett- eller tvååriga grundutbildningen som står under Myndigheten för yrkeshögskolans tillsyn och saknar något ämnesområde kan du, i mån av plats i ditt tolkspråk, komplettera med nedanstående delkurser i grundutbildningen.