Tolkutbildningen i Malmö och Karlstad

Detta är en ettårig utbildning som sker på semidistans i Malmö eller Karlstad som ort för närträffar. Syftet är att utbilda kompetenta kontakttolkar för samhällets behov. Utbildningen inne­håller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan - före detta TÖI-utbildningen.

Ettårig grundutbildning till kontakttolk

Är du duktig på språk och gillar att arbeta med människor? Är du dessutom intresserad av samhällsfrågor? Då kan tolkyrket vara något för dig. På kontakttolkutbildningen utbildar du dig till kontakttolk och har hela samhället som arbetsplats.

Utbildningen vänder sig till dig som är duktig på både svenska och ett eller flera andra språk. Den passar också dig som redan arbetar som tolk men inte har någon tolkutbildning.

När du är klar med godkänt resultat får du ett utbildningsbevis och har kompetens för att kunna arbeta med tolkning mellan tolkanvändare och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.


Utbildningen

Grundutbildningen till kontakttolk är en ettårig eftergymnasial yrkesutbildning som ges av studieförbund och folkhögskolor. Utbildningen är på halvfart och sker på plats eller på distans. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information.

Utbildningen består av följande delkurser:

 • Introduktionskurs (30 studietimmar)
 • Samhällstolkning (105 studietimmar)
 • Sjukvårdstolkning (135 studietimmar)
 • Juridik för tolkar (175 studietimmar)
 • Migrationstolkning (60 studietimmar)
 • Etik och tolkningsteknik (40 studietimmar)

En studietimme är 45 minuter. Utbudet av utbildningar anpassas efter vilka behov av tolkspråk som finns för tillfället. Utbildningsanordnaren tar också hänsyn till vilka behov av tolkspråk som finns inom stat, kommun och landsting/region.

Praktiska övningar i tolkning
Övningar i tolkning är en viktig del av utbildningen. På flera av delkurserna får du göra praktiska övningar i tolkning tillsammans med deltagare som ska tolka i samma språk som du.

Rollspelsövningarna leds av en erfaren språkhandledare som också är tolk. Du får bland annat träna på tolkningsteknik och tolketik.

De delkurser som innehåller tolkningsövningar är:

 • samhällstolkning
 • sjukvårdstolkning
 • juridik för tolkar
 • migrationstolkning

Du ingår i en språkgrupp

Som antagen efter godkänt språktest blir du erbjuden plats i en språkgrupp för just ditt tolkspråk, i första hand hos den utbildningsanordnare du sökt till.

Blir deltagarna i språkgruppen för få kan du istället bli erbjuden en plats på en annan folkhögskola/studieförbund. En förutsättning är att det aktuella språket finns tillgängligt på en annan skola.

Hur många deltagare som kan ingå i en språkgrupp beror på hur vanligt språket är. För mindre frekventa tolkspråk är minimum två deltagare i en grupp, medan minimum för de större tolkspråken är fem deltagare.

Förkunskaper och urval
Med förkunskaper menas att utbildningsanordnaren måste ta hänsyn till vad som krävs för att kunna klara av utbildningen. Urval innebär att utbildningsanordnaren rangordnar de som är behöriga, när en utbildning har fler sökande än det finns platser.

Förkunskaper
• 3-årigt gymnasium eller motsvarande

 • Svenska 2/Svenska B/SAS 2 eller motsvarande

Om du har annan utbildning och/eller erfarenhet som motsvarar förkunskapskraven kan utbildningsanordnaren bedöma din reella kompetens. Du som uppfyller förkunskapskraven för kontakttolkutbildningen får komma till utbildningsanordnaren på ett antagningsprov.

Saknar du gymnasiebetyg men har kunskaper och erfarenheter som gör att du skulle kunna klara utbildningen ändå? Anordnaren undersöker då om du kan räknas som formellt behörig till utbildningen genom den kompetens du hunnit skaffa dig.

Urval
• Antagningsprov

Antagningsprovet sker hos utbildningsanordnaren. Här testas hur väl du behärskar svenska och det andra tolkspråket i tal och skrift. I antagningsprovet ingår läsförståelse, lucktest och översättning från svenska till tolkspråket. Dina kunskaper testas också genom muntligt prov i båda tolkspråken.

Studiematerial

För kurslitteratur och studiematerial betalar du en avgift – ca 600 kr/delkurs. Materialet beställer vi och fås i samband med start av respektive delkurs.

Kursbevis och utbildningsbevis

Du får ett kursbevis efter varje avslutad delkurs med godkänt resultat. Efter utbildningens slut får du som blivit godkänd på alla delkurser ett utbildningsbevis.

Möjlighet ingå i kammarkollegiets tolkregister

Så snart du fått ditt utbildningsbevis från den sammanhållna grundutbildningen kan du ansöka om att ingå i Kammarkollegiets nationella register för utbildade tolkar.

Registret underlättar för myndigheter och andra uppdragsgivare att hitta en lämplig, utbildad tolk.

Vidareutbildning
Efter utbildningen finns kortare fördjupningskurser att läsa inom till exempel sjukvårdstolkning eller domstolstolkning. Dessutom erbjuder utbildningsanordnare preparandkurser inför auktorisationsprov hos Kammarkollegiet.

För att få registrera dig som auktoriserad tolk behöver du ha blivit godkänd på auktorisationsprovet. Du ansöker hos Kammarkollegiet om att genomföra provet.

Validering av verksamma tolkar
Verksamma tolkar har möjlighet att validera sina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen. Validering innebär att verksamma tolkars kompetens och kunskaper bedöms i relation till utbildningen. Syftet med validering är att synliggöra kompetens förvärvad genom erfarenhet eller äldre utbildningar och bedöma vilka delar av den sammanhållna grundutbildningen den sökande kan få tillgodoräknat.

MALMÖ Kontaktperson:
Tanya Tsunoda
Ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Skåne
tanya.tsunoda@medborgarskolan.se
076-102 69 09

Malmö Ansökan tolk eller validering - Pdf

Malmö Ansökan tolk eller validering - Word

KARLSTAD Kontaktperson:
Åsa Karlsson,
Ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Värmland
asa.karlsson@medborgarskolan.se
054-678 02 20

Ansökan öppnar augusti 2024 för utbildning med start januari 2025

Gör en intresseanmälan via länken nedan så skickar vi ett mejl när anmälan öppnar.

Intresseanmälan till tolkutbildning i Karlstad