Komplettering av grundutbildningen för tolkar

Om du tidigare påbörjat den ett- eller tvååriga grundutbildningen som står under Myndigheten för yrkeshögskolans tillsyn och saknar något ämnesområde kan du, i mån av plats i ditt tolkspråk, komplettera med nedanstående delkurser i grundutbildningen.

Du skickar ansökan, på särskild blankett (Pdf), senast en månad före kursstart till den aktuella utbildningsanordnaren. Till ansökan bifogas kopia av närvarointyg/kursbevis på tidigare kurser enligt förkunskapskraven.

Förkunskapskrav
För att du ska kunna söka till delkursen

Samhällstolkning:

Krävs att du tidigast 2005 har gått en introduktionskurs på minst 30 timmar som genomförts i samarbete med Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet eller Myndigheten för yrkeshögskolan (efter 2011).

Sjukvårdstolkning:

Krävs att du har kursbevis från delkursen introduktion och samhällstolkning

Juridik för tolkar

krävs att du har kursbevis från introduktion, samhällstolkning, sjukvårdstolkning och migrationstolkning.

Migrationstolkning:

Krävs att du har kursbevis från introduktion, samhällstolkning, sjukvårdstolkning.

Komplettering av språkhandledning

Du som saknar språkhandledning i något av de språk och ämnen som erbjuds på den sammanhållna grundutbildningen, kan, i mån av plats, få delta i språkhandledningen i det ämnet.

Du skickar ansökan, på särskild blankett (Pdf), senast en månad före kursstart till utbildningsanordnaren. Till ansökan bifogas kopia av intyg på att du är godkänd i realiadelen.


Kontakta oss för mer information i Malmö:

Tanya Tsunoda
Ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Skåne
Limhamns Folkets Hus
Linnégatan 61
216 14 Limhamn
tanya.tsunoda@medborgarskolan.se
076-102 69 09

Kontakta oss för mer information Karlstad:
Åsa Karlsson, ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Värmland
Gustaf Anders gata 7B
653 40 Karlstad
asa.karlsson@medborgarskolan.se
054-678 02 20