Komplettering av grundutbildningen för tolkar

Om du tidigare påbörjat den ett- eller tvååriga grundutbildningen och saknar något ämnesområde kan du, i mån av plats i ditt tolkspråk, komplettera med nedanstående delkurser i grundutbildningen.

De kurser du gått tidigare ska ha genomförts med bidrag från Tolk- och översättarinstitutet.

Du skickar ansökan, på särskild blankett (Pdf), senast en månad före kursstart till den aktuella utbildningsanordnaren. Till ansökan bifogas kopia av närvarointyg/kursbevis på tidigare kurser enligt förkunskapskraven.

Förkunskapskrav

För att du ska kunna söka till delkursen

Samhällstolkning:

Krävs att du tidigast 2005 har gått en introduktionskurs på minst 30 timmar som genomförts i samarbete med Tolk- och översättarinstitutet.

Sjukvårdstolkning:

Krävs att du har kursbevis från delkursen socialtolkning Juridikens grunder:

krävs att du har kursbevis från ovanstående delkurser

Juridik för tolkar:

Krävs att du har kursbevis från ovanstående delkurser

Migrationstolkning:

Krävs att du har kursbevis från ovanstående delkurser

Komplettering av språkhandledning

Du som saknar språkhandledning i något av de språk och ämnen som erbjuds på den sammanhållna grundutbildningen, kan, i mån av plats, få delta i språkhandledningen i det ämnet.

Om du har ett intyg på 80% närvaro från realiadelen i ett ämne inom grundutbildningen, kan du, innan du deltar i språkhandledningen, först gå upp i realiaprovet som tillhör kursen. Vid godkänt resultat både på realiaprovet och tolkningsprovet får du ett kursbevis på hela kursen.

Du skickar ansökan, på särskild blankett (Pdf), senast en månad före kursstart till utbildningsanordnaren. Till ansökan bifogas kopia av intyg på att du är godkänd i realiadelen.


Kontakta oss för mer information i Malmö:

Renée Andersson, Ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Skåne
Hans Michelsensgatan 6A
211 20 Malmö
renee.andersson@medborgarskolan.se
0760-23 61 08

Kontakta oss för mer information Karlstad:
Åsa Karlsson, ansvarig samordnare för tolkutbildningen i Värmland
Drottninggatan 48
652 25 Karlstad
asa.karlsson@medborgarskolan.se
054-678 02 20