Ort
Distans
Startdatum
8 Sep 2022
Tid
18:00-22:00
Antal tillfällen
1 st
Nummer
76270
Pris
1 280 kr

Om arrangemanget

En kurs för dig som vill bli jaktledare. Det är idag obligatoriskt att ha en jaktledare i jaktlaget vid jakt efter älg och kronhjort samt vid avlysningsjakt efter stora rovdjur. Vid jakt på mark som ägs av större skogsbolag brukar man oftast vilja ha en utbildad jaktledare.

Jaktledaren är en nyckelperson i jaktlaget. Förutom att ha kontroll på jaktens genomförande, så att den sker på ett säkert sätt och bra, vid olika former av gemensamhetsjakt, ska jaktledaren också ha kunskap om lagar och regelverk. Det är också jaktledaren som genom sitt uppträdande sätter normerna i jaktlaget vad gäller jaktteknik och hantering av viltet. I den här kursen lär du dig om jaktledarens roll i jaktlaget och mycket annat.

Innehåll
- Jaktledarens roll i jaktlaget
- Konflikthantering
- Jaktteknik och jaktmoral
- Eftersök

- Jaktlagstiftning

- Hantering av aktivism eller olyckor

Kursen ger dig grundläggande kunskap om jaktledarens roll och ansvar för en säker och väl fungerande jakt.

Efter genomgången kurs får du ett intyg från Jägarnas riksförbund att du har jaktledarutbildning.

Förkunskaper
Att du har erfarenhet av jakt är en stor fördel men inget krav.

Upplägg
En sammankomst digitalt. Info om hur du får tillgång till inloggning får du efter anmälan och kursen kommer att starta.

Kursledare
Jimmy Låås är utbildningskoordinator/ansvarig på JFR, Jägarnas riksförbund.

Alla våra ledare har genomgått Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem. Där erbjuder vi alla ledare kontinuerlig möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

Kursmaterial

Material samt diplom skickas ut efter kursen slut. Material är inget som behövs under kurstiden.

Pris

Deltagaravgift: 995 kr

Materialavgift: 285 kr

Summa: 1 280 kr

Utforska ett ämnesområde