Om förskolan

Dackebackens musikförskola har funnits sedan 2008 och sedan 2014 drivs vår förskola av Medborgarskolan. Medborgarskolan är en ideell förening utan vinstintresse och eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Verksamhetsmål

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. (Ur Skolverkets läroplan för förskolan, Lpfö18)

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.

Gå till videon på Youtube.com


Medvetna mat- och materialval:
Vi arbetar aktivt för att vara en giftfri förskola. Eftersom vi månar om djur och natur har vi därför en vegetarisk dag i veckan. I den mån vi kan serverar vi ekologisk mat. På förskolan undviker vi socker och vid exempelvis födelsedagar bjuds barnen på frukt eller bär. Barnen hjälper till med återvinning och förskolan är diplomerad som en miljövänlig förskola inom Svensk Miljöbas.


Förskolan har fyra avdelningar:

  • Maracas (1 - 3 år)
  • Bjällrorna (1 - 3 år)
  • Fiolerna (3 - 5 år)
  • Trumpeterna (3 - 5 år)

"Er personal är underbara pedagoger, som verkligen engagerar sig med hjärta och själ i barnens lärande, utveckling och välmående".

/Förälder