Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Om förskolan

Dackebackens musikförskola har funnits sedan 2008 och sedan 2014 drivs vår förskola av Medborgarskolan. Medborgarskolan är en ideell förening utan vinstintresse och eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Verksamhetsmål

Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

(Lpfö18)

Medvetna mat- och materialval:
Vi arbetar aktivt för att vara en giftfri förskola. Eftersom vi månar om djur och natur har vi därför en vegetarisk dag i veckan. I den mån vi kan serverar vi ekologisk mat. På förskolan undviker vi socker och vid exempelvis födelsedagar bjuds barnen på frukt eller bär. Barnen hjälper till med återvinning och förskolan är diplomerad som en miljövänlig förskola inom Svensk Miljöbas.


Förskolan har fyra avdelningar:

  • Maracas (1 - 3 år)
  • Bjällrorna (1 - 3 år)
  • Fiolerna (3 - 5 år)
  • Trumpeterna (3 - 5 år)

"Er personal är underbara pedagoger, som verkligen engagerar sig med hjärta och själ i barnens lärande, utveckling och välmående". /Förälder