Kvalitet och synpunkter

Vi följer upp vad föräldrar tycker om vårt arbete. Här kan du läsa om tidigare föräldrars omdömen av förskolan samt hur du som förälder kan lämna dina synpunkter.

Kvalitetsarbete:

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till läroplanens mål och utifrån det planerar och utvecklar det dagliga arbetet.


Växjö kommuns undersökning av förskolorna:


Här finns en redovisning av vad föräldrar till barn på Dackebackens musikförskola tidigare tyckt om förskolan. Enkäten och resultatet av föräldrarnas svar har sammanställts av kommunen och går att läsa här:
Enkät föräldrars omdömen Dackebackens musikförskola

Synpunkter och önskemål:

Om du som vårdnadshavare har synpunkter på förskolan ska du i första hand vända dig förskolepersonalen eller föräldrarådet och i andra hand till rektorn. Det går bra att göra det muntligt eller om du vill mejla vår rektor så gör du det till marie.carlsson@medborgarskolan.se


Vill du vara anonym skickar du ett brev till:
Dackebackens Musikförskola
Vintervägen 2
352 37 VÄXJÖ

Vi behandlar därefter skyndsamt ärendet utifrån våra interna rutiner.