Så arbetar vi med musik

Vår förskola har en musikprofil vilket betyder att vi vill väcka och stimulera barnens musikintresse och musikkänsla på ett så enkelt och naturligt sätt som möjlig. Genom melodier kommer barnens språkinlärning på ett naturligt sätt. Även barnens självkänsla och det sociala samspelet stärks.


Vår förskola följer samma pedagogiska riktlinjer (Läroplanen, Lpfö18 ) som Växjö kommuns förskolor, men med musikprofil.

Genom musik utvecklas också barnen inom en rad andra olika områden. Med glädje, musik och skapande växer varje barn!

Sångsamlingar & temasamlingar

 • Rörelse & rytmik
 • Vi skriver egna sånger
 • Dans och yoga
 • Instrumentlära
 • Tillverkning av egna instrument
 • Vi prövar olika instrument (men åtar oss inte individuell undervisning)
 • Vi sätter ihop enkla musiksagor på barnens nivå

Varför är musik och rörelse så viktigt för barn?

 • Barnens språk och begrepp hjälps upp
 • Självkänsla, jaguppfattning och identitet stärks
 • Barnen lär sig lättare
 • Koncentration och uthållighet tränas bättre
 • Känslorna uttrycks lättare
 • Barnen har roligt och leker bättre
 • Musik bygger broar mellan olika människor, nationaliteter och kulturer

Kreativitet är vår melodi!