Kvinnor i kris och konflikt

En föreläsning i två delar som handlar om att leva i konflikt och kris som kvinna. Föreläsningen ges på engelska.

Del 1

Ulrika Blom från Norska flyktingrådet tillsammans med Åsa Torkelsson, UNFPA representant för Bangladesh föreläser om genusperspektiv i Uganda och Bangladesh.

Del 2

I den andra delen föreläser Angela Muvumba Sellström från Nordic Africa Institute om det sexuella våld som drabbar kvinnor i krigsdrabbade zoner, från Afghanistan till Sudan.

Womens history month .jpg