Panelsamtal - Ungdomar, kultur och demokrati

Intercult har bjudit in till ett panelsamtal med representanter från KulturUngdom, Medborgarskolan och MUCF för att diskutera ungdomar, kultur och demokrati.

Demokratin i Sverige och Europa är i behov av ungas deltagande både som framtida makthavare och som viktiga aktörer i nuet. Även om det politiska intresset och EU-intresset stiger hos ungdomar idag ökar också klyftorna mellan ungdomar och det digitala klimatet och den rådande pandemin skapar utmaningar, inte minst för ungdomars politiska och kulturella förutsättningar. Hur kan man använda kulturen för att inkludera ungdomar politiskt och socialt? Hur ökar man tillgången till kultur för alla unga, oberoende av socioekonomiska eller geografiska förutsättningar? Coronakrisen har skapat nya svårigheter, men också möjligheter när det kommer till ungas kulturutövande och deltagande. Hur kan man hjälpa unga för att sociala medier ska fortsätta vara en tillgång till information och nyheter i det snåriga och tuffa klimatet på Internet och i sociala medier?

Dessa frågor ställer vi i ett panelsamtal tillsammans med Erik Lundin, filmkonsulent på KulturUngdom, Philip Cassius, verksamhetsutvecklare på Medborgarskolan samt Karin Persdotter, uppdragsansvarig för MUCF:s regeringsuppdrag om att öka kunskapen och stärka delaktigheten i EU-frågor bland unga.