Medborgarskolans bidrag till demokratin

Vår demokrati måste värnas och vårdas varje dag. För att bidra till en stark demokrati arbetar Medborgarskolan aktivt genom att bidra med kunskap och att skapa forum för samtal och diskussioner.

  • Vi verkar för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet.
  • Vi arbetar för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin.
  • Vi vill bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Medborgarskolan Stockholmsregionen anordnar events och föreläsningar, både i egen regi och tillsammans med våra samarbetspartners.

Artiklar

Läs vidare om "Yttrandefrihetens roll i ett demokratiskt samhälle."

Yttrandefrihetens roll i ett demokratiskt samhälle.

Medborgarskolan har tillsammans med Peacework haft en gratis workshop i början på juni där vi tillsammans gjorde en kort resa i den latinamerikanske författaren ”Gabos” magiska realism.

Läs vidare om "Varför sker kvinnlig omskärelse och hur är det kopplat till heder?"

Varför sker kvinnlig omskärelse och hur är det kopplat till heder?

Med hjälp av Birgitta Essén och Camilla Orefjärd så kunde FUF:s lokalgrupp Stockholm Södra presentera ett event som gav en överblick om heder och kvinnlig omskärelse från ett globalt perspektiv samt kopplingarna till migration

Läs vidare om "Podd "Sa du demokrati?""

Podd "Sa du demokrati?"

Podcasten "Sa du demokrati?" handlar om val, politik och demokrati. Podden är ett samarbete mellan Medborgarskolan och de tre föreningarna FUF Stockholm södra, Utrikespolitiska politiska föreningen Stockholm och Stockholms FN-Förening.

Läs vidare om "En global utblick - Yttrandefriheten runt om i världen"

En global utblick - Yttrandefriheten runt om i världen

I samband med att Sveriges demokrati fyller 100 år, anordnade Medborgarskolan och FUF Stockholm Södra ett seminarium om press och yttrandefriheten runt om i världen med särskilt fokus på högaktuella Afghanistan.

Läs vidare om "Panelsamtal - Ungdomar, kultur och demokrati"

Panelsamtal - Ungdomar, kultur och demokrati

Intercult har bjudit in till ett panelsamtal med representanter från KulturUngdom, Medborgarskolan och MUCF för att diskutera ungdomar, kultur och demokrati.

Läs vidare om "Kvinnor i kris och konflikt"

Kvinnor i kris och konflikt

En föreläsning i två delar som handlar om att leva i konflikt och kris som kvinna. Föreläsningen ges på engelska.

Läs vidare om "PeaceWorks Colombia"

PeaceWorks Colombia

Medborgarskolan har tillsammans med PeaceWorks genomfört studiecirklar där man har diskuterat konflikten i Colombia.

Läs vidare om "Hoppets mat blir kvinnornas väg ut i samhället"

Hoppets mat blir kvinnornas väg ut i samhället

Tack vare kvinnoföreningen Hoppet kan isolerade invandrarkvinnor i förorten jobba och ta större plats i samhället. Samtidigt som de frälser Göteborg med magisk mat.

Allas röster räknas