Yttrandefrihetens roll i ett demokratiskt samhälle.

Medborgarskolan har tillsammans med Peacework haft en gratis workshop i början på juni där vi tillsammans gjorde en kort resa i den latinamerikanske författaren ”Gabos” magiska realism.

Yttrandefrihetens roll som grundpelare i ett demokratiskt samhälle samt dess begränsningar är teman som workshopen fokuserade på.

Den gula fjärilen är återkommande i flera av Garcia Marquez verk och representerar kärlek, glädje och hop. Workshopen avslutades med en kreativ övning kopplat till gula fjärilar. Gabriel ”Gabo” García Márquez tog hem Nobelpriset i litteratur 1982 . Gabriel tillhör den generation latinamerikanska författare som slog igenom på 1960-talet och har sedan dess skrivit många böcker med anknytning till förtryck och samhällets förfall

Workshopen leddes av Johana Røren Sanchéz och Luz Mary Bedoya MorenoOm