Två kvinnor samtalar med varandra

Är du asylsökande med LMA-kort? Då kan du läsa svenska gratis på Medborgarskolan. Vi erbjuder tre olika kurser i svenska för asylsökande. Det tar tio veckor att läsa alla tre kurserna. Are you an asylum seeker with an LMA card? Then you can learn Swedish free of charge at Medborgarskolan. We offer three different courses in Swedish for asylum seekers. It takes ten weeks to participate in all three courses.

Svenska för asylsökande/Swedish for asylum seekers

Är du asylsökande med LMA-kort? Då kan du läsa svenska gratis på Medborgarskolan. Vi erbjuder tre olika kurser i svenska för asylsökande. Det tar tio veckor att läsa alla tre kurserna. Are you an asylum seeker with an LMA card? Then you can learn Swedish free of charge at Medborgarskolan. We offer three different courses in Swedish for asylum seekers. It takes ten weeks to participate in all three courses.

Vi erbjuder tre olika kurser i svenska för asylsökande.

We offer three different courses in Swedish for asylum seekers.

Svenska från dag 1 - Swedish from day one

I kursen Svenska från dag 1 bekantar du dig med det svenska språket och får inblickar i det svenska samhället.

You get an insight in the Swedish language and in Swedish society.

Vardagssvenska - Everyday Swedish

I kursen Vardagssvenska lär du dig grunderna i det svenska språket så att du kan göra dig förstådd och förstå andra i olika vardagssituationer till exempel i kontakter med Arbetsförmedlingen eller skolan, när du hälsar på någon, handlar, ger och ber om enkla upplysningar.

You learn the basics of the Swedish language so that you can make yourself understood and understand others in different everyday situations. Examples: contacts with the job centre (Arbetsförmedlingen) or the school, how to greet someone, how to go shopping, how to give and ask for information.

Samhällskunskap och svenska - Swedish society and language

I kursen Samhällskunskap och svenska fördjupar du dina svenskkunskaper och får de verktyg du behöver för att komma in i det svenska samhället. Hur styrs Sverige? Hur fungerar vård, skola och myndigheter? Kursens fokus ligger på natur, samhälle, kultur och fritid samt historia.

You deepen your knowledge of the Swedish language and receive the tools you need to get into the Swedish society. How is Sweden run? How do health care, school, authorities work? The focus of the course is on nature, society, culture and history.

Vill du delta i svenska för asylsökande? Kontakta oss

For more information about swedish for asylum seekers, please contact us

010-157 57 57, info@medborgarskolan.se

Vill du leda en studiecirkel för asylsökande?

Vill du engagera dig och leda en studiecirkel för asylsökande?

Se alla kurser i svenska

Vi erbjuder kurser i svenska på alla nivåer. Från svenska för nybörjare till svenska på en avancerad nivå.

Alla kurser i svenska

Vårt utbud inom Svenska för asylsökande/Swedish for asylum seekers

Din sökning"" visar resultat i

Sortera på:

RelevansA-ÖStartdatumPris

Hoppsan!

Din filtrering gav inte några träffar, vänligen justera din filtrering.

Ämnen inom svenska

Utforska ett ämnesområde