Två kvinnor samtalar med varandra

Svenska för asylsökande/Swedish for asylum seekers

Är du asylsökande med LMA-kort? Då kan du läsa svenska gratis på Medborgarskolan. Vi erbjuder tre olika kurser i svenska för asylsökande. Om du har flytt från Ukraina kan du ansöka med ditt LMA-nummer eller dossiernummer Are you an asylum seeker with an LMA card? Then you can learn Swedish free of charge at Medborgarskolan. We offer three different courses in Swedish for asylum seekers. If you have fled Ukraine, you can apply with your LMA number or dossier number

For Ukrainians

Learn Swedish with us! Вивчайте шведську разом з нами! We offer free courses for anyone who has just arrived in Sweden and for those who have already participated in one of our courses. Ми пропонуємо безкоштовні курси шведської мови для тих, хто щойно прибув до Швеції, і для тих, хто вже брав участь у одному з наших курсів. To find out more, please contact the course coordinator. Щоб дізнатися більше, зв’яжіться з нами координатор курсу.


Vi erbjuder tre olika kurser i svenska för asylsökande.

We offer three different courses in Swedish for asylum seekers.

Svenska från dag 1 - Swedish from day one

I kursen Svenska från dag 1 bekantar du dig med det svenska språket och får inblickar i det svenska samhället.

You get an insight in the Swedish language and in Swedish society.

Vardagssvenska - Everyday Swedish

I kursen Vardagssvenska lär du dig grunderna i det svenska språket så att du kan göra dig förstådd och förstå andra i olika vardagssituationer till exempel i kontakter med Arbetsförmedlingen eller skolan, när du hälsar på någon, handlar, ger och ber om enkla upplysningar.

You learn the basics of the Swedish language so that you can make yourself understood and understand others in different everyday situations. Examples: contacts with the job centre (Arbetsförmedlingen) or the school, how to greet someone, how to go shopping, how to give and ask for information.

Samhällskunskap och svenska - Swedish society and language

I kursen Samhällskunskap och svenska fördjupar du dina svenskkunskaper och får de verktyg du behöver för att komma in i det svenska samhället. Hur styrs Sverige? Hur fungerar vård, skola och myndigheter? Kursens fokus ligger på natur, samhälle, kultur och fritid samt historia.

You deepen your knowledge of the Swedish language and receive the tools you need to get into the Swedish society. How is Sweden run? How do health care, school, authorities work? The focus of the course is on nature, society, culture and history.

Vill du delta i svenska för asylsökande? Kontakta oss

For more information about swedish for asylum seekers, please contact us

010-157 57 57, info@medborgarskolan.se

Vill du leda en studiecirkel för asylsökande?

Vill du engagera dig och leda en studiecirkel för asylsökande?

Vårt utbud inom Svenska för asylsökande/Swedish for asylum seekers

Din sökning"" visar 11 resultat i

Sortera på:

Ämnen inom svenska

Utforska ämnesområde