Tolkutbildningen FAQ

Här hittar du svaren på några vanliga frågor.

Är utbildningen i Malmö eller Karlstad?

Utbildningen läses på semidistans.

Malmö: Uppstart och närträffar äger rum under 6 helger per år (circa en helg varannan månad). Närträffar börjar fredagar kl 13:00 och slutar söndagar cirka 15:00.

Under distansarbetet använder vi plattformen Teams (en till två kvällar per vecka)

Karlstad: Uppstart och närträffar äger rum under 6 helger per år (circa en helg varannan månad). Närträffar börjar fredagar kl 09:00 och slutar söndagar 12:30.

Under distansarbetet använder vi plattformen Teams. Där sker även digitala träffar regelbundet.

Är det en teoretisk/praktisk utbildning?

Ja, du får både teoretiska och praktiska kunskaper inom varje ämnesområde. Den praktiska delen innebär mycket rollspel och ordinlärning/terminologi kopplat till den teoretiska delen.

Vilka ämnen läser man?

  • Introduktion
  • Samhällstolkning
  • Sjukvårdstolkning
  • Juridik för tolkar
  • Migrationstolkning
  • Tolketik och tolkningsteknik

Kostar utbildningen något?

Utbildningen är avgiftsfri. Däremot betalar du en summa per delkurs som motsvarar kurslitteraturen som vi delar ut. Totalt 3000 kronor för hela utbildningen.

Är utbildningen CSN berättigad?

Nej.

Köper jag studiematerialet själv?

Nej, vi köper och distribuerar till de studerande.

Om jag är utbildad undersköterska/sjuksköterska el rent av medicinstuderande, kan jag då hoppa över sjukvårdstolkningen och bara göra provet?

Nej, det är inte detsamma att arbeta inom vården som att förstå hur man skall tolka i en situation på sjukhuset. Du får en bredare terminologi än den du använder dagligdags och tolkövningar i olika situationer.

Hur lång är utbildningen?

Den är 1 år, 50% studietakt. 545 studietimmar.

Vilka tider gäller för utbildningen?

Malmö: Sen eftermiddag/kväll det vill säga från klockan 17.30-20:00 på måndagar, samt ytterligare en kväll som ni bestämmer i tolkspråksgruppen.

På de 6 helger som vi ses på plats börjar vi kl 13:00 på fredagar (skriftligt prov) tills kl 19:30, lördag 9:00-17:30, samt söndag från 9:00 (individuella tider för muntligt prov).

Karlstad: De digitala träffarna under distansperioden sker kontinuerligt och då på kvällstid mellan 17.00 – 20:00.

På närträffarna på plats i Karlstad (6 helger) börjar vi på fredagar 9:00 till 18:00. Lördagar 9:00 till 18:00. Söndagar 9:00 till 12.30. Under närträffarna sker både muntliga och skriftliga prov.

Om jag inte kan/vill resa men ändå vill gå distans finns det en sådan utbildning någonstans i Sverige, så kallat heldistans?

Nej.

När kan jag ansöka till utbildningen i Malmö eller Karlstad?

Du kan alltid skicka in en ansökan. Men efter ett visst datum stänger vi antagningen inför varje kursstart. Titta på hemsidan om du vill veta sista ansökningsdatum för varje termin.

Hur ansöker jag?

Du fyller i en ansökningsblankett som vi lägger ut på vår hemsida.

Du bifogar kopia på intyg av Svenska/Sva 1 och 2 (eller A och B), samt fullgjord gymnasieutbildning,

Vad händer sen?

Vi på Medborgarskolan gör en första gallring utifrån hur många som sökt i varje språk.

Det måste finnas minst 5 i ditt tolkspråk som söker till utbildningen för att du skall komma i fråga för antagningstester. OM det är väldigt många som söker i ett tolkspråk blir din utbildningsbakgrund av stor betydelse i gallringen. Kravet vi går efter då är att du ska ha svenska 2/ B på gymnasienivå.

Om jag och mitt tolkspråk är av intresse har jag då en garanterad plats på utbildningen?

Nej, du blir kallad till antagningstester först.

Du får ett brev skickat till den mailadress/adress du uppgett i ansökan där du får en kallelse med detaljerade uppgifter.

Vad innebär antagningstesterna?

Du testas i svenska språket genom en lucktest – en text där du skall fylla i ord som fattas och få texten att flyta. Du testas även i läsförståelse.

Du får göra en översättningsuppgift - en svensk text skriftligen till ditt tolkspråk.

Sedan testas du muntligt via länk i både svenska och ditt tolkspråk.

Om jag klarar testerna vad händer då?

Du får ett antagningsbesked och då blir du kallad via brev till uppstart och introduktionshelg.

Har jag lov?

Malmö: Start i augusti har uppehåll över jul (2 veckor) och start i januari har uppehåll över sommaren ca 8 veckor.

Karlstad: Start i januari med uppehåll över sommaren 4 veckor.

Har jag prov?

Ja, efter varje genomgången delkurs har man ett teoretiskt prov, ett tolkprov och ett terminologiprov.

Hur många chanser har jag om jag inte klarar det första gången?

Två ytterligare chanser får du förutom förstagångsprovet vid varje delkurs, när det gäller skriftliga prov.

Tolkprovet innebär bara ett omprov.

Måste jag vara med på alla kurstillfällena?

Ja, det är obligatorisk närvaro. Minst 80 procent av kurstiden, kvällar och helger måste du ha varit närvarande.

Får jag utbildningsbevis om jag klarar alla prov men inte klarat närvarokravet?

Nej.

Får jag kursintyg efter varje delkurs?

Ja om du har klarat proven för just den delkursen.

Kan jag annars få närvarointyg?

Ja, om du varit närvarande minst 80 procent av tiden men misslyckats med proven kan du få ett intyg på att du varit närvarande på kursen.

Får jag jobb efter utbildningen?

Det beror väldigt mycket på vilket tolkspråk du har och vad som efterfrågas på marknaden just då. De som vet mest om detta är tolkförmedlingarna.

Blir jag anställd hos dem?

Nej, de har inte fastanställda tolkar. Oftast blir du timanställd och de allra flesta som vill jobba som tolk på heltid startar egna företag.

Kan jag ha det som ett extra jobb ex medan jag läser?

Absolut! Mycket tolkning sker idag via telefon eller video så ibland måste man inte ens vara på plats.

Kan jag få någon form av legitimation som tolk utöver utbildningsbeviset. Någon examen?

Ja, man kan göra Kammarkollegiets auktorisationsprov och bli auktoriserad tolk.

Se gärna www.kammarkollegiet.se

Ska jag anmäla mig till detta direkt efter er utbildning?

Nej, det absolut bästa för att ha störst chans att lyckas i provet är att du går vår utbildning, får utbildningsbeviset och sedan jobbar ett år som kontakttolk.

När gör jag auktorisationen hos Kammarkollegiet?

I februari och september varje år.

Är det alltid alla språk som kan auktorisera sig?

Nej, det finns ett schema på www.kammarkollegiet.se när vilka språk är tänkta att ha auktorisation.

Hur går det till med auktorisationsprovet?

Du anmäler dig på kammarkollegiets hemsida och betalar en avgift till dem. Du blir sedan kallad till ett skriftligt prov. Klarar du detta får du sedan en kallelse till ett muntligt prov. Det muntliga provet görs alltid i Stockholm.

Finns det förberedande kurser inför auktorisationsprovet?

Ja det finns så kallade preparandkurser, dvs repetitionskurser. Dessa är på 100 studietimmar totalt och fördelningen är 50 studietimmar repetition av realiakunskaper och 50 studietimmar språkhandledningsrepetition.

Har Medborgarskolan sådana kurser?

Ja, vi ordnar preparandkurser varje termin.

Hur söker jag till dessa preparandkurser?

Du kan anmäla dig på vår hemsida, kursen ligger upplagd som en helt vanlig kurs – det behövs ingen särskild anmälningsblankett. Ange i fältet övriga upplysningar vilket språk som är ditt tolkspråk.

Senast uppdaterad: 24 februari 2023