Fortbildning för verksamma tolkar

För dig som arbetar som tolk erbjuder vi kortare fördjupningskurser som ger dig utökade verktyg för arbete inom specifika områden; skolan, sjukvården, juridiken.

Medborgarskolans tolkutbildningar skapar möjligheter på arbetsmarknaden och utvecklar vårt mångkulturella samhälle. Inom dessa fördjupnings-/kompletteringskurser har vi även möjlighet att erbjuda språkhandledning för att facktermerna skall kunna användas rätt. Kurserna gör dig mer attraktiv för olika uppdragsgivare. Samtliga ges på distans via plattformen Teams.

Rättstolkning

För dig som vill börja arbeta inom våra domstolar; förvaltningsrätten med migrationsdomstolen samt tingsrätt och hovrätt. En fördjupande kurs för dig som läst juridikkursen på grundutbildningen.

Anmäl dig här!

Akutsjukvård

Att förbereda sig för tolkning i situation när olyckan är framme är inte lätt. Uppdragen liknar inte något annat och varje situation är unik. Du får lära dig hur det är att arbeta under pressade situationer – där snabba beslut är viktiga och att använda precisa termer, hur akutmottagningar fungerar och SOS Alarm. En fördjupande kurs för dig som läst sjukvårdstolkning på grundutbildningen, eller som är intresserad av att tolka just inom detta område.

Anmäl dig här!

Motiverande samtal

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. MI används i många olika sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor, som tolk får du i kursen fördjupade kunskaper inom psykiatrin och motiverande samtal. Att tolka i känsliga situationer med rätt ordval och termer blir en viktig del av ditt arbete.

Anmäl dig här!

Preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov

Denna kurs förbereder dig inför Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT).

Auktorisationsprovet anmäler du dig till på Kammarkollegiets hemsida. Detta är en fördjupad men snabb repetitionskurs av grundutbildningen för kontakttolkar som står under tillsyn av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan. Distansutbildning.

Anmäl dig här!