Glädjekällan i Jönköping

Välkommen till Glädjekällan! Vi är en daglig verksamhet inom LSS i Jönköping för vuxna i åldern mellan 18-67 år, med olika former av funktionsvariationer.

Glädjekällan i Jönköping startade upp hösten 2023 och inriktningen är musik och kreativt skapande. - Vår huvudfokus är musik, både i storgrupp och individuellt. Vi har uppträdanden för varandra och planen framåt är att komma ut i samhället och spela för andra på till exempel äldreboende eller förskolor. Vi är måna om att du som deltagare ges möjlighet att synas och få ta plats i samhället – och att du som deltagare ska få använda dina styrkor och intressen i din dagliga sysselsättning för att kunna utvecklas och må bra, säger Johanna.

Glädjekällan syftar till att erbjuda en meningsfull och intressant sysselsättning för deltagarna, och med musikinriktningen är målet att också väcka glädje och stolthet. Deltagarna får spela och sjunga, både i grupp och enskilt, och planerar för konserter runtom i samhället. Deltagarna ska få uppträda i både små och stora sammanhang.

"Våra verksamheter erbjuder ett tryggt och socialt sammanhang där deltagarna får möjlighet att bibehålla och utveckla sina färdigheter. Vi är måna om att deltagarna ska ges förutsättningar för en god livskvalitet. Att se hur deltagarna utvecklas genom musiken är fantastiskt, glädjen och stoltheten vi ser hos deltagarna när de sjunger eller spelar är oslagbar. Vi har så mycket positiv energi i våra verksamheter", säger Malin Bergh, verksamhetschef för alla Glädjekällor.

Deltagarna kommer som komplement kunna skapa i en välutrustad ateljé, delta i friskvårdsaktiviteter, studiebesök och utflykter och så småningom även kunna baka och laga mat i lokalernas kök.

I rekryteringen till Glädjekällan i Jönköping har flera faktorer varit viktiga. Personalen ska ha utbildning inom vård och omsorg och erfarenhet av att arbeta med människor, gärna i målgruppen som Glädjekällan riktar sig till. Dessutom har förstås kompetens inom musik varit avgörande. Att kunna sjunga, spela piano eller gitarr och kunna entusiasmera deltagarna och få i gång gruppen är en viktig kugge i verksamheten.

Handledaren Sofia Holst har jobbat inom både särskola och daglig verksamhet och spelar både piano och gitarr. Hon säger:

"Vi vill förmedla glädjen i musiken, både för deltagarnas egen del och även sprida den vidare till andra."

shutterstock_2159841027_Webb

Har du ett intresse för musik?

Kom till oss på Glädjekällan i Jönköping. Vi har roligt tillsammans när vi skapar vår musik och arbetar med kreativt skapande och det nära samarbetet bidrar till att utveckla trygghet, självförtroende och gemenskap.

En anledning är att visa att funktionsvariationer inte behöver vara ett hinder i livet, utan i stället kan vara en tillgång. Som komplement till musiken kan du också skapa i en välutrustad ateljé, delta i friskvårdsaktiviteter, studiebesök och utflykter eller baka i vårt kök.


Vill du veta mer om Glädjekällan i Jönköping? Välkommen att kontakta oss!

Gläjdekällan i Jönköping

Föreståndare: Johanna Norman

Besöksadress: Kämpevägen 35, 553 02 Jönköping

Postadress: Box 515, 551 17 Jönköping

Telefon: 010-157 54 12

E-post: johanna.norman@medborgarskolan.se


Verksamhetschef, Daglig verksamhet

Verksamhetschef: Malin Bergh

Besöks- och postadress: Teknikringen 7, 583 30 Linköping

Telefon: 010-157 50 31

E-post: malin.bergh@medborgarskolan.se


Ansök om en plats på Glädjekällans dagliga verksamhet

Ansöker till vår dagliga verksamhet gör du via kommunens hemsida: Ansök om daglig verksamhet


Verksamheten drivs på uppdrag av respektive kommun och är godkänd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vi tänker på vår omvärld genom att vara en miljödiplomerad verksamhet.


Bilder från Glädjekällans Jönköpings verksamhet

Vill du veta mer?

Kontrollera en extra gång att dina uppgifter är korrekta innan du klickar på skicka.