Studio Rex

Medborgarskolan driver i Örnsköldsvik "Studio Rex", en daglig verksamhet för högfungerande personer med NPF-diagnos.

Studio Rex är en daglig verksamhet i samarbete med Örnsköldsviks kommun, med fokus på att skapa en positiv skapande miljö för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som till exempel autism, adhd och liknande. Verksamheten har även platser för elever från gymnasieskolan (med funktionsnedsättningar) som behöver en extra insats för att klara av sina studier.

Utvecklas på egna villkor

Studio Rex är en plats och ett sammanhang där deltagarna får utveckla sina intressen och sin personlighet på egna villkor och i sin egen takt.

Musik, skrivande, bild och foto

Med fokus på att producera media erbjuds deltagarna att lära sig följande färdigheter inom olika ämnen:

  • Musik: Spela olika instrument och sjunga, skriva låtar, spela in och att mixa. Det finns även program för elektronisk musikproduktion. För de intresserade arrangerar vi också livespelningar.
  • Fotografi: Bildkomposition, hantering av systemkamera och mobilkamera i olika situationer, redigering i flera olika bildprogram.
  • Film: Manusskrivande, filmberättarteknik, bildkomposition, ljussättning, efterbearbetning av bild, ljud och musik.
  • Podcast: Idéframtagning och mindmapping, inspelning och efterbearbetning.
  • Digital konst: Använda ritplattor tillsammans med olika program.

Bygger på tre ben

Arbetet i Studio Rex bygger på de tre benen:

  1. Kreativ verksamhet med individualiserat stöd
  2. Social interaktion för att bryta isolering
  3. Samverkan för att främja det sociala samspelet

Musikuppträdande på Studio Rex.

Kontakt

Mats Helli

E-post: mats.helli@medborgarskolan.se
Tel: 072-230 73 79

Adress:

Medborgarskolan Örnsköldsvik
Viktoriaesplanaden 8B
891 39 Örnsköldsvik