Glädjekällan

Välkommen till Glädjekällan! Vi är en daglig verksamhet för vuxna i åldern mellan 18-67 år, med olika former av funktionsnedsättningar.

Vad drömmer du om? Vill du lära dig spela ett instrument? Dansa, sjunga och spela teater? Eller måla och skapa? Hos oss kan du få göra allt detta! Glädjekällan är en daglig verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Verksamheten finns i Linköping, Västervik och Värnamo. Verksamheten drivs på uppdrag av respektive kommun och är godkänd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). I Linköping går det att välja musikinriktning eller designinriktning. Vi tänker på vår omvärld genom att vara en miljödiplomerad verksamhet.

Glädjekällan (med musikinriktning) i Linköping, Västervik och Värnamo

Med musiken som sammanhållande faktor fyller verksamheten en viktig social funktion genom att ge struktur i vardagen, skapa en känsla av grupptillhörighet och utveckla emotionella förmågor. Vi har roligt tillsammans och det nära samarbetet bidrar till att utveckla trygghet, självförtroende och gemenskap. I verksamheten med musikinriktning finns även möjlighet till estetiskt skapande och hantverk beroende på vad det finns för hantverkslokaler inom Medborgarskolan på din ort.

I vår verksamhet i Linköping finns även möjlighet att ingå i ett matlag. Vi lagar mat från grunden och äter sedan tillsammans.

Glädjekällan i Värnamo framför sin egen Svänga long sång:

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.

Gå till videon på Youtube.com

Glädjekällan Design i Linköping (med designinriktning)

Vi erbjuder en daglig verksamhet för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) utifrån en stark övertygelse om att varje människa har något att tillföra den mänskliga gemenskapen. Med design och konsthantverk som sammanhållande faktor fyller verksamheten en viktig social funktion genom att vara meningsfull, lustfylld och lärande samt tillgodose den enskildes behov av omvårdnad.

Verksamheten riktar sig till dig som är intresserade av hantverk och estetiskt skapande. Alla bidrar till det gemensamma skapandet utifrån sin egen förmåga och intresse. Förutom skapande och gemenskap tar vi del av samhällets utbud och utvecklar vardagsfärdigheter, trygghet och självförtroende.

Glädjekällan Designs arbetsområden är keramikverkstad, silversmide, måleri och hantverk av olika slag. Det praktiska arbetet varvas med aktiviteter, som bland annat studiebesök och utställningar.

Konst av deltagare:

Filimuck, lerskulptur. Glädjekällan Design, Linköping
Skulptur i lera. Glädjekällan Design, Linköping

KONTAKTA OSS:

Gläjdekällan Musik i Linköping

Föreståndare: Maria Lundberg

Besöks- och postadress: Teknikringen 7, 583 30 Linköping

Telefon: 010-157 54 12

E-post: maria.lundberg@medborgarskolan.se

För information, se kommunens hemsida: www.linkoping.se


Gläjdekällan Design i Linköping

Föreståndare: Maria Lundberg

Besöks- och postadress: Teknikringen 7, 583 30 Linköping

Telefon: 010-157 54 12

E-post: maria.lundberg@medborgarskolan.se

För information, se kommunens hemsida: www.linkoping.se


Glädjekällan i Västervik

Föreståndare: Lena Koffed

Besöks- och postadress: Folkparksvägen 62, 593 61 Västervik

Telefon: 010-157 50 03

E-post: lena.koffed@medborgarskolan.se

För mer information, se kommunens hemsida: www.vastervik.se


Glädjekällan i Värnamo

Föreståndare: Sofia Lindell

Besöks- och postadress: Postgatan 8, 331 30 Värnamo

Telefon: 010-157 66 67

E-post: sofia.lindell@medborgarskolan.se

För mer information, se kommunens hemsida: www.kommun.varnamo.se

Verksamhetschef Daglig verksamhet

Verksamhetschef Malin Bergh

Besöks- och postadress: Teknikringen 7, 583 30 Linköping

Telefon: 010-157 50 31

E-post: malin.bergh@medborgarskolan.se