Glädjekällan

Välkommen till Glädjekällan! Vi är en daglig verksamhet inom LSS för vuxna i åldern mellan 18-67 år, med olika former av funktionsvariationer.

Glädjekällan är en daglig verksamhet för vuxna i åldern mellan 18-67 år, med olika former av funktionsvariationer och vi finns i Linköping, Värnamo och Jönköping, alla med musikinriktning och möjlighet till skapande.

Ger en känsla av samhörighet

Som all dagliga verksamhet ska också vi på Glädjekällan erbjuda en meningsfull och intressant sysselsättning för våra deltagare – och avgörande för oss är att hitta vad som motiverar just dig som kommer till oss. Vi erbjuder en mängd individuellt anpassade aktiviteter och anpassat stöd utifrån önskemål och behov.

  • Vi vill att du ska trivas, känna glädje och entusiasm över att komma till oss
  • Vårt mål är också att du ska få fungera så självständigt som möjligt i vardagen
  • Vi vill ge dig en känsla av samhörighet
  • Vi tar hänsyn till dina drömmar, vad du vill göra och vad du är intresserad av

Glädjekällan övar inför uppträdande inför publik

En viktig del av syftet med Glädjekällan är att vara ute bland folk och visa att funktionsvariationer inte behöver vara ett hinder i livet, utan i stället kan vara en tillgång. Vi har alltid våra deltagare i fokus i vår verksamhet och vill att de ska trivas och utvecklas, både som personer och i de aktiviteter de jobbar med i den dagliga verksamheten. Att kontinuerligt vistas ute i samhället och prova på nya saker bidrar till att du som deltagare växer som individ.

Glädjekällan finns i Jönköping, Linköping och Värnamo

I så väl Jönköping, Linköping som Värnamo är musiken den sammanhållande faktorn, men beroende på deltagarnas grad av funktionsvariationer har varje verksamhet olika förutsättningar. Musikverksamheten bygger på sångstunder, sjunga/spela, skapa egen musik/skriva egna låtar och att framträda. Vi erbjuder även skapande verksamhet som komplement till musiken.

Hos oss på Glädjekällan är det viktigt med öppenhet och samverkan mellan både personal, deltagare och kommunernas verksamheter. Det ska vara enkelt att dela med sig och prata om sitt liv – och alla jobbar för att deltagarna ska få en så bra livssituation som möjligt.

Samtliga våra medarbetare har självklart relevant utbildning inom social omsorg samt rätt erfarenheter och kunskaper för att arbeta med målgruppen. Men framför allt är de passionerade, har stora hjärtan och rätt inställning. De brinner verkligen för deltagarna, de drivs av att se deltagarnas glädje och utveckling – och de älskar att gå till sina jobb varje dag.


Verksamheten drivs på uppdrag av respektive kommun och är godkänd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vi tänker på vår omvärld genom att vara en miljödiplomerad verksamhet.

LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.

Gå till videon på Youtube.com

KONTAKTA OSS ELLER LÄS MER OM VÅRA OLIKA DAGLIGA VERKSAMHETER VIA LÄNK NEDAN.

Glädjekällan i Jönköping

Föreståndare: Johanna Norman

Besöks- och postadress: Kämpevägen 35, 553 02 Jönköping

Telefon: 010-157 51 13

E-post: johanna.norman@medborgarskolan.se

Glädjekällan i Linköping

Föreståndare: Maria Lundberg

Besöks- och postadress: Teknikringen 7, 583 30 Linköping

Telefon: 010-157 54 12

E-post: maria.lundberg@medborgarskolan.se

För information, se kommunens hemsida: www.linkoping.se


Glädjekällan i Värnamo

Föreståndare: Sofia Lindell

Besöks- och postadress: Växjövägen 26 D, 331 42 Värnamo

Telefon: 010-157 66 67

E-post: sofia.lindell@medborgarskolan.se

För mer information, se kommunens hemsida: www.kommun.varnamo.se


Glädjekällans verksamhetschef

Verksamhetschef Malin Bergh

Besöks- och postadress: Teknikringen 7, 583 30 Linköping

Telefon: 010-157 50 31

E-post: malin.bergh@medborgarskolan.se

Glädjekällan

Läs vidare om "Glädjekällan, daglig verksamhet Linköping"

Glädjekällan, daglig verksamhet Linköping

Välkommen till Glädjekällan! Vi är en daglig verksamhet inom LSS i Linköping för vuxna i åldern mellan 18-67 år, med olika former av funktionsvariationer.

Läs vidare om "Glädjekällan, daglig verksamhet Värnamo"
Person som spelar keyboar

Glädjekällan, daglig verksamhet Värnamo

Välkommen till Glädjekällan! Vi är en daglig verksamhet i Värnamo inom LSS för vuxna i åldern mellan 18-67 år, med olika former av funktionsvariationer.