Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Verksamhet för arbetssökande

Är du arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen? Då kan du få hjälp av oss på Medborgarskolan på vägen mot ett nytt jobb. Vi erbjuder flera individanpassade aktiviteter för arbetssökande på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Medborgarskolan arbetar på uppdrag av kommuner, landsting/regioner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Europeiska Socialfonden med olika projekt för arbetssökande, sjukskrivna och nyanlända.

Vår kompetenta och engagerade personal hjälper deltagarna tillbaka till arbetslivet och arbetar tillsammans med dem fram individuella planer för hur var och en ska nå sina mål. Genom intervjuer och individuell vägledning kartlägger vi individens yrkeserfarenheter, kunskaper och färdigheter som kan vara attraktiva på arbetsmarknaden.

Medborgarskolan är vana vid att individanpassa sin verksamhet så att det blir rätt nivå för varje individ. Vi har lång erfarenhet av att stötta arbetssökande och kan skapa projekt så att det passar för en viss målgrupp. Det kan handla om projekt anpassade på uppdrag av enskilda kommuner, som utformas efter de lokala behoven i varje kommun.

Våra deltagare har olika förutsättningar och bakgrund, hos oss alla får utvecklas efter sin förmåga. För oss är det viktigt att alla ska känna sig sedda och välkomna.

Exempel på verksamhet för dig som är arbetssökande

Läs vidare om “Stöd och matchning”

Stöd och matchning

Få Stöd och matchning hos Medborgarskolan. Vi kan hjälpa dig som är arbetssökande att hitta jobb. På uppdrag från Arbetsförmedlingen erbjuder vi tjänsten Stöd och matchning, där vi hjälper dig att knyta nya kontakter med arbetsgivare, hitta dolda jobb och vässa ditt jobbsökande – utifrån dina behov. Stöd och matchning erbjuder Medborgarskolan för närvarande i Västra Götaland, Halland och Skåne.

Läs vidare om “Arbetsträning”

Arbetsträning

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och behöver arbetslivserfarenhet och referenser för att komma närmare arbetsmarknaden? Då kan arbetsträning eller förstärkt arbetsträning vara något för dig. Syftet med arbetsträningen är att ge dig möjlighet att prova på ditt yrke, ett nytt yrke eller få arbetslivserfarenhet i Sverige.

Läs vidare om “Vägen till jobbet”

Vägen till jobbet

Under dina studier hos oss kommer du att bli bättre på det svenska språket. Vi övar på svenska genom personliga presentationer och genom att göra saker tillsammans som att gå på studiebesök på arbetsplatser. Vi kommer ha samtalsgrupper där vi har fokus på samhällskunskap. Utbildningen som är både teoretisk och praktisk erbjuds just nu i Östergötland och Småland.

Läs vidare om “Studio Rex”

Studio Rex

I vår verksamhet Studio Rex bedriver vi arbetsträning och social habilitering. Vi tar emot musik- och medieintresserade personer med olika slags psykiska funktionshinder från 15 år och uppåt. Studio Rex är ett samarbete mellan Medborgarskolan och Örnsköldsviks kommun.

Läs vidare om “Arbeta och Leva i Väst (ALV)”

Arbeta och Leva i Väst (ALV)

Arbeta och Leva i Väst (ALV) är ett projekt för dig som har ett annat modersmål än svenska och som söker arbete eller utbildning. Projektet är ett ESF-projekt och bedrivs i Halmstad och Skövde.

Läs vidare om “Nystart 2.0”

Nystart 2.0

Funderar du på vad du vill göra och hur du kan komma in på arbetsmarknaden efter en lång tid utan arbete? Vill du hitta vägen till en bra framtid med ett jobb som du trivs med, men vet inte var du ska börja? Kanske behöver du starta med rehabilitering och arbetsträning och i lugn takt utforska olika möjligheter?