Daglig verksamhet

Vi anordnar daglig verksamhet på uppdrag av kommuner. I Småland och Östergötland driver vi Glädjekällan och i Örnsköldsvik Studio Rex.

Glädjekällan erbjuder en daglig verksamhet för vuxna människor med funktionsnedsättningar utifrån en stark övertygelse om att varje människa har något att tillföra den mänskliga gemenskapen. Studio Rex erbjuder en daglig verksamhet för människor med psykiska funktionshinder.

Meningsfull tillvaro

Med design eller musik som sammanhållande faktor fyller verksamheterna en viktig social funktion genom att vara meningsfulla, lustfyllda och lärande samtidigt som de tillgodoser den enskildes behov av omvårdnad.

Läs mer om Studio Rex och Glädjekällan

Våra dagliga verksamheter

Läs vidare om "Glädjekällan"
Glädjekällan är en daglig verksamhet för vuxna i åldern mellan 18-67 år, med olika former av funktionsnedsättningar.
Linköping, Västervik och Värnamo

Glädjekällan

Välkommen till Glädjekällan! Vi är en daglig verksamhet inom LSS för vuxna i åldern mellan 18-67 år, med olika former av funktionsvariationer.

Läs vidare om "Studio Rex"
Konsert med deltagare från Studio Rex i Örnsköldsvik
Örnsköldsvik

Studio Rex

Medborgarskolan driver i Örnsköldsvik "Studio Rex", en daglig verksamhet för högfungerande personer med NPF-diagnos.