För företag och organisationer

Medborgarskolan har ett stort samhällsengagemang, inte minst i och med alla våra arbetsmarknadsrelaterade projekt och uppdrag. Vi hjälper även företag med kompetensutveckling.

Syftet med alla våra projekt och uppdrag är att de ska bidra till ny kunskap, delaktighet i samhället och individuell utveckling. Vi vill bidra till att stärka demokratin. Det gör vi bland annat genom att vända oss till människor som av olika anledningar befinner sig långt från arbetslivet. Vi vill att alla ska känna sig delaktiga i samhället.

Vad handlar projekten om?

Exempel på projekt och uppdrag som vi genomför kan vara att erbjuda kurser i digitala tjänster till målgrupper som behöver stärka sin kunskap kring detta. Digitalt utanförskap är ett problem som ofta slår mot samhällets svagare grupper och det vill vi motverka.

Andra exempel på insatser och aktiviteter som vi genomför är språkträning för nyanlända och handledning av personer som är långtidsarbetslösa.

Kompetensutveckling för företag

Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling som är skräddarsydda för just ditt företag. På vår sida om kompetensutveckling för företag kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa ditt företag.