Arbetsträning

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och behöver arbetslivserfarenhet och referenser för att komma närmare arbetsmarknaden? Då kan arbetsträning eller förstärkt arbetsträning vara något för dig.

Syftet med arbetsträningen är att ge dig möjlighet att prova på ditt yrke, ett nytt yrke eller få arbetslivserfarenhet i Sverige. Du som väljer arbetsträning hos oss får nya erfarenheter, meriter och referenser som gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och ger dig större chans till ett arbete.

Så fungerar arbetsträning

All verksamhet är vår egen och vi har mycket goda möjligheter att skräddarsy arbetsuppgifterna – utgångspunkten är dina egna kunskaper, erfarenheter, förutsättningar och intressen. Kontakter och besök av företag och organisationer ingår. Arbetsträningen kan ske på hel- eller deltid, beroende på dina behov.

  • Du får möjlighet att prova på flera olika yrkesroller.
  • Du får en handledare samt en introduktion och den eventuella utbildning som krävs för att utföra uppgifterna. Tillsammans med din handledare och dina kollegor söker du kontinuerligt jobb och får konkreta tips för att lyckas i ditt sökande.
  • Arbetsträningen utformas utifrån dina förutsättningar och ska tillgodose behovet av träning och orientering i arbetslivets villkor.
  • Målet är att du ska känna dig säker i en arbetssituation och få erfarenhet och referenser som tillsammans underlättar ansträngningarna att komma ut på arbetsmarknaden.
  • Arbetsträningen kan även kombineras med andra aktiviteter som du kan ha behov av, som till exempel extra språkträning eller branschkunskap.
  • Arbetsträning kan med fördel kombineras med SFI (Svenska för invandrare).

Stärker dig som arbetssökande

Parallellt med arbetsträningen arbetar vi med att öka din kompetens inom en rad olika områden. Det kan till exempel handla om att arbeta med ditt CV och personliga brev, att stärka din förmåga att kommunicera i tal och skrift, att ge dig ökad erfarenhet inom IT-området eller att stärka din förmåga att planera och uppnå de mål som du ställer upp.

Kontakta oss om du är intresserad av arbetsträning