Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Vi har kurser för alla åldrar och intressen och i vårens utbud hittar du både kursklassiker och spännande nyheter. Givetvis finns det även kurser på distans där du själv bestämmer var du befinner dig när du går kursen.

Medborgarskolan Stockholm

Vi har kurser för alla åldrar och intressen och i vårens utbud hittar du både kursklassiker och spännande nyheter. Givetvis finns det även kurser på distans där du själv bestämmer var du befinner dig när du går kursen.

Tillgodokvitto

Har du ett tillgodokvitto från 2020? Vi förlänger nu giltighetstiden för samtliga tillgodokvitton att gälla under hela 2021 oavsett när de skrevs ut. Du behöver inte få ett nytt tillgodokvitto utskrivet, ditt befintliga tillgodokvitto från 2020 gäller som värdebevis för förlängning.

Boka vårens kurser

Diplomutbildningar

Händer i Stockholm

slickSlider.prev
slickSlider.next

Vi har så mycket mer än bara kurser

slickSlider.prev
Läs vidare om "Projekt och uppdrag i Stockholm"

Projekt och uppdrag i Stockholm

Alla människors lika värde är tyvärr ingen självklarhet – varken i vårt land eller i resten av världen. Vi vänder oss därför med olika projekt- och uppdragsutbildningar till grupper i samhället som på något sätt lever i utanförskap. Projekten kan vara både nationella och internationella.

Projekt och uppdrag i Stockholm
slickSlider.next

Vår värld

slickSlider.prev
Läs vidare om "Tillsammans för en bättre psykisk hälsa"

Tillsammans för en bättre psykisk hälsa

Föreningen Tillsammans arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Föreningen har som syfte att hjälpa utsatta personer genom att erbjuda en plattform där de kan träffa och prata med andra utsatta personer. Sedan 2020 arbetar föreningen med Medborgarskolan. Genom kunskapsutbyten och samarbeten kan föreningen komma i kontakt med fler personer som har erfarenheter av sexuellt våld och som är i behov av stöd och hjälp.

Läs vidare om "Temavecka med fokus på psykisk hälsa: Intervju med föreningen Tilia"

Temavecka med fokus på psykisk hälsa: Intervju med föreningen Tilia

Under vecka 46 genomför Medborgarskolan en temavecka med fokus på psykisk hälsa tillsammans med några av våra samarbetspartners. 12/11 kommer föreningen Tilia att hålla i en webbföreläsning som bland annat syftar till att öka kunskapen om psykisk (o)hälsa och ge verktyg för psykisk hälsa.

Läs vidare om "Temavecka med fokus på psykisk hälsa: Intervju med nxtME"

Temavecka med fokus på psykisk hälsa: Intervju med nxtME

Under vecka 46 genomför Medborgarskolan en temavecka med fokus på psykisk hälsa tillsammans med några av sina samarbetspartners. 11/11 håller nxtME webbseminariet Låt inte din bakgrund bestämma din framtid.

slickSlider.next