Projekt Care

Care är Medborgarskolans och Europeiska Socialfondens satsning på språkkunskaper, jobb och meningsfulla aktiviteter för ukrainare på flykt undan kriget. Care is an effort by Medborgarskolan and European Social Fund on language skills, work and meaningful activities for Ukrainians escaping the war.

Inom Medborgarskolan erbjuds projekt Care i två olika format, med två olika projektägare. I det nationella projektet, Care of Folkbildningen, är Folkbildningsrådet projektägare. I det regionala projektet, Care i Väst, är Medborgarskolan Region Väst projektägare (läs mer nedan).

Within Medborgarskolan project Care is provided in two different formats, with two different project owners. In the national project, Care of Folkbildningen, Folkbildningsrådet is the project owner. In the regional project, Care in western Sweden, Medborgarskolan Region Väst is the project owner (read more below).


Wagtail 768x649 ESF-logga.png
Logotyp ESF

Artiklar

Läs vidare om "Care of Folkbildningen"

Care of Folkbildningen

Projektet pågår från 1 december 2022 till och med 30 september 2023. Satsningen är utformad som ett ramprojekt där Folkbildningsrådet har ett övergripande ansvar, men fördelar vidare projektmedlen till folkhögskolor och studieförbund som bedriver lokala delprojekt utformade utifrån deltagarnas behov och förutsättningar. En viktig utgångspunkt i projektet är att man ska ta vara på de erfarenheter som finns hos folkbildningen från arbetet med asylsökande och vissa nyanlända invandrare inom verksamheterna svenska från dag ett och vardagssvenska.