Care of Folkbildningen

Projektet pågår från 1 december 2022 till och med 30 september 2023. Satsningen är utformad som ett ramprojekt där Folkbildningsrådet har ett övergripande ansvar, men fördelar vidare projektmedlen till folkhögskolor och studieförbund som bedriver lokala delprojekt utformade utifrån deltagarnas behov och förutsättningar. En viktig utgångspunkt i projektet är att man ska ta vara på de erfarenheter som finns hos folkbildningen från arbetet med asylsökande och vissa nyanlända invandrare inom verksamheterna svenska från dag ett och vardagssvenska.

Målet för projektet är att deltagarna ska komma i arbete eller få utbildning som kan stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Målgruppen är personer över 18 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina och bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Inom Medborgarskolan bedrivs Care of Folkbildningen i Borås och Karlstad. För mer information, hör av dig till nedanstående personer för respektive ort.

Borås
Michelle Helander
michelle.helander@medborgarskolan.se | 033-20 47 99

Karlstad
Anna Örenius
anna.orenius@medborgarskolan.se | 019-764 14 07


Wagtail 768x649 ESF-logga.png
Logotyp ESF