Dina rättigheter som deltagare i daglig verksamhet

Har vi rätt till medbestämmande i den Dagliga verksamheten?

Självklart har du och alla andra deltagare rätt att vara med och påverka hur det ska vara på din Dagliga verksamhet.

Vilka rättigheter har vi om en annan deltagare är utagerande och slår oss andra?

Samma regler gäller på Dagliga verksamheten som i övriga samhället. Ingen ska behöva bli utsatt för våld eller mobbing.

Den Dagliga verksamheten fungerar inte och brister i kvalitet. Vad kan jag göra?

Prata först med chefen för din Dagliga verksamhet. Om det inte blir ändring, ta kontakt med kommunen. I sista hand ska du kontakta Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och begära tillsyn.

Om det råder missförhållanden på den Dagliga verksamheten, vad kan jag göra?

Kontakta Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och begär tillsyn. Personalen har också skyldighet att göra lex Sara anmälan. Det kan i vissa fall även föreligga skäl för brottsanmälan.