Ansöka om eller byta daglig verksamhet

Hur ansöker jag till Daglig verksamhet?

Du som vill ansöka om Daglig verksamhet ska ta kontakt med kommunen där du bor för att göra din ansökan. Kommunen fattar därefter ett beslut, genom din socialsekreterare. I kommuner som tillämpar LOV kan personen sedan själv välja utförare.

Vad händer när du valt Daglig verksamhet?

När du har valt Daglig verksamhet kommer någon från den verksamhet du valt att kontakta dig. Tillsammans gör vi upp en plan för när du kan börja och hur du vill ha din Dagliga verksamhet, med utgångspunkt från det beslut du har fått av socialsekreteraren.

Får jag välja Daglig verksamhet i min kommun?

Ja, om det finns plats och att de kan erbjuda lämplig sysselsättning.

Får jag välja sysselsättning på min Dagliga verksamhet?

Ja, om den sysselsättning du önskar finns eller kan ordnas inom den Dagliga verksamhetens inriktning och om personalen har rätt kompetens.

Får jag byta från en Daglig verksamhet till en annan?

Ja, om den Dagliga verksamhet du vill byta till har plats och kan erbjuda lämplig sysselsättning.

Får jag välja Daglig verksamhet i annan kommun?

Det är hemkommunens ansvar att ordna Daglig verksamhet till dig, men om det finns skäl för att välja annan kommun är det möjligt att få göra det. Speciell sysselsättning eller inriktning, att personalen har specialkompetens som du behöver eller dålig kvalité i din hemkommun kan vara sådana skäl.

Har jag rätt att vara kvar i Daglig verksamhet som jag haft länge i annan än hemkommunen?

Nej, hemkommunen svarar för Daglig verksamhet om du inte har väldigt starka skäl mot att byta. Du kan argumentera utifrån dina behov exempelvis av speciell personalkompetens eller ditt behov av kontinuitet och trygghet som inte uppfylls i den nya dagliga verksamheten.