Resor till och från daglig verksamhet

Har kommunen rätt att ta ut en avgift för resan till och från Dagliga verksamheten?

Ja, kommunen har rätt ta ut avgift för resor till och från din dagliga verksamhet. Däremot får kommunen inte ta ut en större avgift än vad resorna kostar.

Jag har valt och fått Daglig verksamhet i annan kommun har jag rätt till hjälp med resan?

Nej, kommunen har inte skyldighet att ordna resa till och från Daglig verksamhet i en annan kommun. Om du har färdtjänst kan du däremot få resa till och från den Dagliga verksamheten i en annan kommun.