Medborgarskolans profil

En nyhet i det nya statsbidragssystemet, som började gälla 1 januari 2024, är att vi och alla andra studieförbund ska lämna in ett verksamhetsåtagande. Verksamhetsåtagande gäller för en treårsperiod och beskriver vilken verksamhet som vi ska genomföra, vilka målgrupper vi vill nå och hur vi ska bedriva folkbildning. I verksamhetsåttagandet ingår även förtydligandet av vår profil som beskrivs mer på denna sida.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.

Gå till videon på Youtube.com

Ann-Sofie Olding, förbundschef Medborgarskolan, berättar om våra nya profilområden.

Vår verksamhetsidé

Genom folkbildning, utbildning och därmed förenlig verksamhet, bedriver Medborgarskolan en fri och objektiv bildningsverksamhet i Sverige. Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden och grundas på frivillighet och humanismens värderingar. Medborgarskolan ska främja humanistisk bildning och kultur, medmänsklighet och omtanke samt förståelse för det svenska kulturarvet och för andra kulturer. Medborgarskolan ska verka för att värna och utveckla demokratin.

Vår värdegrund

Medborgarskolans humanistiska värdegrund uttrycks i fyra kärnvärden.

Våra kärnvärden

Våra profilområden

Vi synliggör innebörden av våra kärnvärden genom tre profilskapande områden.

lustfyllt livslång lärande

rikt kulturliv

Folkhälsa

Våra arbetssätt

Kunskapsbaserad utveckling

Genom omvärldsanalyser och insamling av kunskap omprövar, omformar och utvecklar vi löpande vår verksamhet för att fånga upp, ställa om och möta samhällets föränderliga behov.

Digitala verktyg och utbud

Att erbjuda folkbildning digitalt med bibehållen kvalitet är för oss ett viktigt medel för att möta förändrade krav på verk-samhetens form och snabbt kunna erbjuda ny verksamhet i hela landet.

Transparens och utveckling

För att möta nya och förändrade behov hos potentiella och befintliga deltagare och i samhället krävs en snabbfotad, flexibel och anpassnings-bar organisation.

Våra arbetssätt

Läs mer om det nya statsbidraget på Folkbildningsrådets hemsida.