Vår verksamhet

Medborgarskolan ger alla människor en chans att utvecklas genom ny kunskap tillsammans med andra – det gör vi över hela landet genom folkbildning, uppdragsutbildning och skolor.

Folkbildning

Vår verksamhet inom folkbildning spänner över ett stort antal ämnesområden och engagerar enskilda deltagare och grupper i alla åldrar och med många olika bakgrunder. Folkbildningen är fri och frivillig och tillgänglig för alla och här går det att förkovra sig i nästan vad som helst. Här erbjuder vi kurser, föreläsningar och evenemang inom ett stort antal ämnen och områden.

Vi erbjuder också möjlighet för deltagare att starta egna studiecirklar, där vi hjälper till med planering, material, lokaler och liknande. Dessutom har vi samarbeten med många olika föreningar kring cirklar och evenemang.

Skolor

Vi driver ett antal för-, grund- och gymnasieskolor runt om i landet. På en del orter erbjuds även mer avancerade utbildningar på eftergymnasial nivå.

Arbetsliv

Vi skräddarsyr olika typer av utbildningar för arbetslivet på uppdrag av både offentlig sektor och det privata näringslivet. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling för ett företag eller om kurser i svenska för asylsökande.