Miljövänligt måleri

Medborgarskolan strävar efter att vår verksamhet ska påverka miljön så lite som möjligt. För dig som går på våra målerikurser har vi tagit fram följande kortfattade tumregler.

Välj vattenbaserade färger och undvik lösningsmedel till oljefärger

Lösningsmedel, som till exempel lacknafta eller terpentin, är hälsofarligt att andas in och dessutom miljöfarligt. Rester av lösningsmedel från till exempel penseltvätt är farligt avfall och måste tas om hand på särskilt sätt. Det finns idag bra alternativ till lösningsmedelsbaserade färger och petroleumbaserade lösningsmedel som till exempel lacknafta. Därför har vi beslutat att på våra målerikurser endast tillåta vattenbaserade färger och späda traditionella oljefärger med linolja/matolja.

Undvik färger som innehåller kadmium

Kadmium är en tungmetall som är mycket giftig, både för människor och djur. Idag finns det många bra färger med syntetiska pigment som är i det närmaste identiska med "äkta" kadmiumfärger. Dessa färger betecknas också som kadmiumfärger men har oftast tillägget Hue, Sub eller Imit (tillägget beror på fabrikat). Titta efter dessa när du köper färg! Vi rekommenderar Beckers eller Winsor-Newton.

Följ anvisningarna som finns i lokalen för penseltvätt och handtvätt

Torka först av penslar så mycket som möjligt med papper. Tvätta dem därefter med såpa eller ljummen såplösning i en burk. Flytande färgrester ska inte hällas ut i avloppet, utan samlas upp i en större dunk för att lämnas som miljöfarligt avfall till lokal miljöstation. Penslarna är rena när de inte längre avger färg i sköljvattnet. Torka av penslarna igen på papper innan du rengör dem från såplösningen under rinnande vatten. Torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dem med tvål och vatten.

Vill du veta mer?

För den som vill läsa mer om miljövänligt måleri rekommenderar vi en liten broschyr med samma namn som är framtagen av KV Konstskola i samarbete med Miljöförvaltningen i Göteborg, se nedan.

Miljövänligt måleri