Vår historia

En disig novemberdag 1940 stod några unga människor vid dammen invid Gimo herrgård. De hade just grundat det nya studieförbundet Medborgarskolan och ville markera detta genom att kasta en sten i dammen.

Ringarna som bildades på vattnet skulle symbolisera hur kunskapen genom studiecirkeln sprids från den lilla gruppen ut i det stora samhället.

Vår verksamhet skapar ringar på vattnet än idag - över 80 år senare. Kunskap som skapar delaktighet och utvecklar demokratin. Bildade människor är en av de största tillgångarna i en demokrati.

Vår drivkraft är livslångt lärande och allas möjlighet till folkbildning. Precis det som Medborgarskolan erbjuder.

Medborgarskolan grundades 1940

Medborgarskolan, som grundades på Gimo herrgård den 29 november 1940. Under dessa decennierna har Medborgarskolan utvecklats och förändrats i takt med samtidens krav.

I början låg fokus på samhällsstudier. I en folkstyrd stat som Sverige, menade grundarna, är medborgarna helt enkelt tvungna att skaffa sig kunskap om samhällsfrågorna. Medborgarskolan skulle arbeta både för utbildning och för bildning, ”ty ingetdera kan undvaras i vårt land”.

"Kunskap är makt"

Det allra första kursprogrammet från början av 1940-talet hette ”Kunskap är makt” och erbjöd två kurser: Svensk Näringsgeografi och Kommunalkunskap. De kurserna lockade 500 deltagare det första året.

Antalet deltagare ökade snabbt. 1960 noterades 7 137 studiecirklar med drygt 73 000 deltagare. 2018 genomfördes drygt 70 000 olika arrangemang inklusive studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram med totalt 217 000 deltagare.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.

Gå till videon på Youtube.com

Sång och musik i topp

Utbudet av verksamhet har också utvecklats genom åren. I början erbjöds enbart studiecirklar och kurser. Populäraste ämnesområdet vid 1940-talets mitt var samhälls- och rättskunskap följt av språk och konst. Men språk gick snart upp i topp och stod vid 20-årsjubileet 1960 för 25 procent av alla deltagare. Numera är hantverk populärast.

Driver skolor och genomför arbetsmarknadsinsatser

Utöver kurser, studiecirklar och föreningssamarbeten driver vi numera även förskolor och skolor. Vi erbjuder yrkesutbildningar, företagsutbildningar, genomför arbetsmarknadsinsatser och insatser för asylsökande.

Från 40-talet till dagsdatum