Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Vår historia

Idén till Medborgarskolans symbol kom till vid Gimo damm 1940, när en sten kastades i vattnet för att manifestera studieförbundets tillkomst. Ringarna på vattnet fick symbolisera hur kunskapen genom studiecirkeln sprids från den lilla gruppen ut i det stora samhället.

Studieförbundet Medborgarskolan bildades den 29 november 1940 på Gimo Herrgård. Gimo ägdes vid denna tid av dåvarande Högerpartiet och initiativtagare till studieförbundets tillkomst var Henry Jarild och Folke Kyling. Dessa två blev också rektor respektive ordförande i det nyskapade studieförbundet.

Medborgarskolan hade Gimoskolan som bas och centralt kansli fram till 1948. Då flyttade huvudkontoret till Uppsala, där det ligger än idag.

De första åren bedrevs verksamheten i blygsam omfattning som ett korrespondensinstitut för samhällsstudier. En fältorganisation började dock tidigt byggas upp och på 1950-talet tog verksamheten fart på allvar. Vid 40-års jubileet 1980 omfattade verksamheten 40 000 cirklar med 330 000 deltagare. Medborgarskolan var redan då ett av de största studieförbunden med en bred och omfattande verksamhet.

Medborgarskolans allra första målformulering gör helt klart att det är samhällsstudier som är huvuduppgiften. I en folkstyrd stat som Sverige, menade man, är medborgarna helt enkelt tvungna att skaffa sig kunskap om samhällsfrågorna. Medborgarskolan skulle arbeta både för utbildning och för bildning, ”ty inget kan undvaras i vårt land”.

Idag finns Medborgarskolan över hela landet och engagerar varje år ett betydande antal deltagare i olika kurser, studiecirklar och kulturaktiviteter.