Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

är en kraftsamling för företag och organisationer i Västra Götalandsregionen att ställa om till en klimatsmart region med målet att vara fossiloberoende 2030. Medborgarskolan Väst vill bidra genom att sprida kunskap om klimat- och hållbarhetsfrågo samt ta ansvar för vår egen påverkan.

klimat2030stampelfarg.png
Logo Vi är en del av Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om


Vårt åtagande

Medborgarskolan Region Väst åtar sig att bidra till Klimat 2030 genom att:

  • Som studieförbund är vår största möjlighet till påverkan att bidra till att sprida kunskap om klimat- och hållbarhetsfrågor i samhället, både i den verksamhet vi själva anordnar och genom att samverka med andra aktörer.
  • Bedriva verksamheten på ett hållbart och ansvarstagande sätt samt att arbeta med ständiga förbättringar av vår egen påverkan på klimatet. Exempelvis genom energibesparingsåtgärder i våra egna lokaler, välja miljömärkt el, resa klimatsmart (gå, cykla, resa kollektivt, samåka), skapa möjlighet till att delta i vår verksamhet på distans och arbeta med miljöprojekt inom Grön Flagg i våra förskolor samt grundskola. Medborgarskolan Region Väst är miljödiplomerade enligt kriterierna för Svensk Miljöbas.
  • Sprida kännedomen om Klimat 2030 i våra kanaler som t e x vid föreläsningar och andra event, sociala medier och nyhetsbrev.

Läs mer om Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.

Gå till videon på Youtube.com