Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Vår organisation

Medborgarskolan finns över hela Sverige genom våra 70 lokalkontor. Här erbjuder vi folkbildning både i egen regi och tillsammans med föreningar och andra samarbetspartners. På många orter erbjuder vi också uppdrag och skolverksamhet.

Medborgarskolan består nio ideella föreningar – en riksorganisation och åtta regioner - som var för sig är självständiga juridiska personer med fullt ansvar för den egna verksamheten inom folkbildning, uppdrag och skolor.

Riksorganisation

Består av

  • Förbundsstämman, Medborgarskolans högsta beslutande organ, som utser förbundsstyrelse och fastställer regler och riktlinjer i organisationen.
  • Förbundsstyrelsen, som ansvarar för att Medborgarskolan följer villkoren för statsbidraget, utövar tillsyn över regionernas verksamhet och ekonomi samt äger varumärket Medborgarskolan.
  • Förbundskansliet, som leder det operativa arbetet och samordnar regionerna. Ansvarar också för internkontroll, fördelning av bidrag, kvalitetsarbete, medlemsorganisationer och att representera Medborgarskolan externt.
    Organisationsnummer: 817600-7089

Regioner

Region Nord omfattar både Västerbottens och Norrbottens län. Har 14 lokalkontor och ett 40-tal anställda samt närmare 1 000 kurs- och cirkelledare.
Organisationsnummer: 894701-8308

Region Mitt omfattar Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Har sex lokalkontor samt fem musikhus, ett 30-tal anställda och ca 800 kurs- och cirkelledare.
Organisationsnummer: 889200-5813

Region Värmland Örebro omfattar Värmlands län och Örebro län med kontor i Karlstad och Örebro. Har fem musikhus, ett 30- tal anställda och ca 700 kurs- och cirkelledare. Driver också en dansskola och en förskola.
Organisationsnummer: 875000-6150

Region Mälardalen omfattar Västmanlands, Uppsala och Södermanlands län. Har fyra lokalkontor och tre musikhus, ett 30-tal anställda samt närmare 800 kurs- och cirkelledare.
Organisationsnummer: 817600-7097

Region Stockholm/Medborgarskolan Stockholmsregionen omfattar Stockholms län inklusive Norrtälje och Gotland. Folkbildnings- och Uppdragsenheten har fyra lokalkontor, 34 anställda samt mer än 1 000 kurs- och cirkelledare. Regionen bedriver också skol- och utbildningsverksamhet under de egna varumärkena Kulturama, Påhlmans Handelsinstitut/Påhlmans Gymnasium och Stockholms Tillskärarakademi/Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium. Regionen har, inklusive lärare, 320 anställda.
Organisationsnummer: 802006-0524

Region Väst omfattar Västra Götaland och Halland. Regionen har 17 lokalkontor, en grundskola, sex förskolor, 17 musikhus och totalt ca 200 anställda och ca 2 500 kurs- och cirkelledare.
Organisationsnummer: 849400-1913

Region Öst omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. Regionen har tolv lokalkontor, tre musikhus, en förskola och fyra dagliga verksamheter för vuxna med funktionsnedsättning. Regionen har ett 90-tal anställda samt närmare 700 aktiva cirkelledare.
Organisationsnummer: 826000-8209

Region Syd omfattar Skåne län och består av nio lokalkontor och två musikhus, ett 40-tal anställda samt nära 900 kurs- och cirkelledare.
Organisationsnummer: 842000-5673