Vår organisation

Medborgarskolan finns över hela Sverige genom våra cirka 70 lokalkontor. Här erbjuder vi folkbildning både i egen regi och tillsammans med föreningar och andra samarbetspartners. På många orter erbjuder vi också uppdrag och skolverksamhet.

Medborgarskolan består sju ideella föreningar – en riksorganisation och sex regioner - som var för sig är självständiga juridiska personer med fullt ansvar för den egna verksamheten inom folkbildning, uppdrag och skolor.

Riksorganisation

Består av

  • Förbundsstämman, Medborgarskolans högsta beslutande organ, som utser förbundsstyrelse och fastställer regler och riktlinjer i organisationen.
  • Förbundsstyrelsen, som ansvarar för att Medborgarskolan följer villkoren för statsbidraget, utövar tillsyn över regionernas verksamhet och ekonomi samt förvaltar varumärket Medborgarskolan.
  • Förbundskansliet, som leder det operativa arbetet och samordnar regionerna. Ansvarar också för internkontroll, fördelning av bidrag, kvalitetsarbete, medlemsorganisationer och att representera Medborgarskolan externt.
    Organisationsnummer: 817600-7089

Verksamhetsberättelse 2022 Förbundskansliet

Regioner

Från och med 1 juli 2023 är vår verksamhet samordnad i sex geografiska regioner, jämfört med tidigare åtta. Läs mer.

Region Nord
omfattar Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län. Regionen har 15 lokalkontor, cirka 50 medarbetare och cirka 1000 kurs- och cirkelledare.

Organisationsnummer: 894701-8308

Verksamhetsberättelse 2022 Region Nord

Region Mitt omfattar Värmlands, Örebros, Västmanlands, Uppsala, Södermanland, Gävleborg och Dalarnas län. Regionen har 9 lokalkontor, flertalet musikhus cirka 65 medarbetare samt cirka 750 kurs- och cirkelledare. Regionen driver också Kullerbyttans förskola, Karlstads Globala Gymnasium samt Dansskola Entré.

Organisationsnummer: 875000-6150

Verksamhetsberättelse 2022 Region Mitt

Verksamhetsberättelse 2022 Region Värmland Örebro

Verksamhetsberättelse 2022 Region Mälardalen

Region Stockholm omfattar Stockholms län och Gotland.
Regionen har sex lokalkontor, cirka 375 medarbetare samt cirka 1000 kurs- och cirkelledare. Regionen driver också Kulturama, Påhlmans Handelsinstitut, Påhlmans Gymnasium och Stockholms Tillskärarakademi.

Organisationsnummer: 802006-0524
Styrelse för Medborgarskolan Stockholmsregionen
Styrelse för Påhlmans Handelsinstitut AB

Organisationsnummer: 802006-0524

Verksamhetsberättelse 2022 Stockholmsregionen

Hållbarhetsrapport 2021 Region Stockholm

Region Väst omfattar Västra Götalands län och Halland.
Regionen har 15 lokalkontor, 18 musikhus, cirka 225 medarbetare samt cirka1 600 kurs- och cirkelledare. Regionen driver också sex förskolor och Franska Skolan Göteborg.

Organisationsnummer: 849400-1913

Verksamhetsberättelse 2022 Region Väst

Region Öst omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län.
Regionen har nio lokalkontor, ca 60 medarbetare samt cirka 680 kurs- och cirkelledare. Regionen driver också Dackebackens musikförskola och fyra dagliga verksamheter för vuxna med funktionsnedsättning.

Organisationsnummer: 826000-8209

Verksamhetsberättelse 2022 Region Öst

Region Syd omfattar Skåne län. Regionen har åtta lokalkontor, ett musikhus, tre dans- och yogalokaler, cirka 45 medarbetare samt cirka 900 kurs- och cirkelledare. Regionen driver också Tillskärarakademin Malmö.

Organisationsnummer: 842000-5673

Verksamhetsberättelse 2022 Region Syd