Vår organisation

Medborgarskolan finns över hela Sverige genom våra cirka 70 lokalkontor. Här erbjuder vi folkbildning både i egen regi och tillsammans med föreningar och andra samarbetspartners. På många orter erbjuder vi också uppdrag och skolverksamhet.

Medborgarskolan består sju ideella föreningar – en riksorganisation och sex regioner - som var för sig är självständiga juridiska personer med fullt ansvar för den egna verksamheten inom folkbildning, uppdrag och skolor.

Riksorganisation

Består av

  • Förbundsstämman, Medborgarskolans högsta beslutande organ, som utser förbundsstyrelse och fastställer regler och riktlinjer i organisationen.
  • Förbundsstyrelsen, som ansvarar för att Medborgarskolan följer villkoren för statsbidraget, utövar tillsyn över regionernas verksamhet och ekonomi samt förvaltar varumärket Medborgarskolan.
  • Förbundskansliet, som leder det operativa arbetet och samordnar regionerna. Ansvarar också för internkontroll, fördelning av bidrag, kvalitetsarbete, medlemsorganisationer och att representera Medborgarskolan externt.
    Organisationsnummer: 817600-7089

Verksamhetsberättelse 2023 Förbundskansliet

Regioner

Från och med 1 juli 2023 är vår verksamhet samordnad i sex geografiska regioner, jämfört med tidigare åtta. Läs mer.

Region Nord
omfattar Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län. Regionen har 15 lokalkontor, cirka 50 medarbetare och cirka 1000 kurs- och cirkelledare.

Organisationsnummer: 894701-8308

Verksamhetsberättelse 2022 Region Nord

Region Mitt omfattar Värmlands, Örebros, Västmanlands, Uppsala, Södermanland, Gävleborg och Dalarnas län. Regionen har 9 lokalkontor, flertalet musikhus cirka 65 medarbetare samt cirka 750 kurs- och cirkelledare. Regionen driver också Kullerbyttans förskola, Karlstads Globala Gymnasium samt Dansskola Entré.

Organisationsnummer: 875000-6150

Verksamhetsberättelse 2023 Region Mitt

Region Stockholm omfattar Stockholms län och Gotland.
Regionen har sex lokalkontor, cirka 375 medarbetare samt cirka 1000 kurs- och cirkelledare. Regionen driver också Kulturama, Påhlmans Handelsinstitut, Påhlmans Gymnasium och Stockholms Tillskärarakademi.

Organisationsnummer: 802006-0524
Styrelse för Medborgarskolan Stockholmsregionen
Styrelse för Påhlmans Handelsinstitut AB

Organisationsnummer: 802006-0524

Verksamhetsberättelse 2023 Stockholmsregionen

Hållbarhetsrapport 2021 Region Stockholm

Region Väst omfattar Västra Götalands län och Halland.
Regionen har 15 lokalkontor, 18 musikhus, cirka 225 medarbetare samt cirka1 600 kurs- och cirkelledare. Regionen driver också sex förskolor och Franska Skolan Göteborg.

Organisationsnummer: 849400-1913

Verksamhetsberättelse 2023 Region Väst

Region Öst omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län.
Regionen har åtta lokalkontor, ca 60 medarbetare samt cirka 680 kurs- och cirkelledare. Regionen driver också Dackebackens musikförskola och tre dagliga verksamheter för vuxna med funktionsnedsättning.

Organisationsnummer: 826000-8209

Verksamhetsberättelse 2023 Region Öst

Region Syd omfattar Skåne län. Regionen har åtta lokalkontor, ett musikhus, tre dans- och yogalokaler, cirka 45 medarbetare samt cirka 900 kurs- och cirkelledare. Regionen driver också Tillskärarakademin Malmö.

Organisationsnummer: 842000-5673

Verksamhetsberättelse 2023 Region Syd