Vår organisation

Medborgarskolan finns över hela Sverige genom våra 70 lokalkontor. Här erbjuder vi folkbildning både i egen regi och tillsammans med föreningar och andra samarbetspartners. På många orter erbjuder vi också uppdrag och skolverksamhet.

Medborgarskolan består nio ideella föreningar – en riksorganisation och åtta regioner - som var för sig är självständiga juridiska personer med fullt ansvar för den egna verksamheten inom folkbildning, uppdrag och skolor.

Riksorganisation

Består av

  • Förbundsstämman, Medborgarskolans högsta beslutande organ, som utser förbundsstyrelse och fastställer regler och riktlinjer i organisationen.
  • Förbundsstyrelsen, som ansvarar för att Medborgarskolan följer villkoren för statsbidraget, utövar tillsyn över regionernas verksamhet och ekonomi samt äger varumärket Medborgarskolan.
  • Förbundskansliet, som leder det operativa arbetet och samordnar regionerna. Ansvarar också för internkontroll, fördelning av bidrag, kvalitetsarbete, medlemsorganisationer och att representera Medborgarskolan externt.
    Organisationsnummer: 817600-7089

Verksamhetsberättelse 2021 Förbundskansliet

Regioner

Region Nord omfattar Västerbottens och Norrbottens län. Regionen har 13 lokalkontor och närmare ett 30-tal medarbetare och över 1 000 kursledare/kulturarbetare i verksamheten.

Organisationsnummer: 894701-8308

Verksamhetsberättelse 2021 Region Nord

Region Mitt omfattar Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Regionen har sex lokalkontor, fem musikhus, ett 20-tal anställda och cirka 400 kurs- och cirkelledare.

Organisationsnummer: 889200-5813

Verksamhetsberättelse 2021 Region Mitt

Region Värmland Örebro omfattar Värmlands och Örebro län med kontor i Karlstad och Örebro. I regionen finns åtta musikhus, en förskola, ett 40-tal anställda och ca 550 kurs- och cirkelledare.

Organisationsnummer: 875000-6150

Verksamhetsberättelse 2021 Värmland Örebro

Region Mälardalen omfattar Västmanlands, Uppsala och Södermanlands län. Regionen har tre lokalkontor och två musikhus, ett 20-tal anställda samt nära 400 kursledare.

Organisationsnummer: 817600-7097

Verksamhetsberättelse 2021 Region Mälardalen

Region Stockholm omfattar Stockholms län och Gotland. Regionen har sex lokalkontor och driver också Kulturama, Påhlmans Handelsinstitut/Påhlmans Gymnasium och Stockholms Tillskärarakademi. Regionen har ca 350 anställda och mer än 1000 kurs- och cirkelledare.
Styrelse för Medborgarskolan Stockholmsregionen
Styrelse för Påhlmans Handelsinstitut AB

Organisationsnummer: 802006-0524

Verksamhetsberättelse 2021 Region Stockholm

Hållbarhetsrapport 2021 Region Stockholm

Region Väst omfattar hela Västra Götaland och Halland. Regionen har 15 lokalkontor, en grundskola, sex förskolor, 18 musikhus, ca 200 anställda samt ca 1 600 kurs- och cirkelledare.

Organisationsnummer: 849400-1913

Verksamhetsberättelse 2021 Region Väst

Region Öst omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. Regionen har nio lokalkontor och en förskola samt fyra dagliga verksamheter för vuxna med funktionsnedsättning. Regionen har ca 85 anställda samt ca 680 kurs- och cirkelledare.

Organisationsnummer: 826000-8209

Verksamhetsberättelse 2021 Region Öst

Region Syd omfattar Skåne län och har åtta lokalkontor, tre dans- och yogalokaler samt ett musikhus. Regionen har ett 40-tal anställda samt nära 900 kurs- och cirkelledare.

Organisationsnummer: 842000-5673

Verksamhetsberättelse 2021 Region Syd