Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

En konstnär provmålar på ett papper

Vår organisation

Medborgarskolan finns över hela Sverige genom våra 70 lokalkontor. Här erbjuder vi folkbildning både i egen regi och tillsammans med föreningar och andra samarbetspartners. På många orter erbjuder vi också uppdrag och skolverksamhet.

Medborgarskolan består nio ideella föreningar – en riksorganisation och åtta regioner - som var för sig är självständiga juridiska personer med fullt ansvar för den egna verksamheten inom folkbildning, uppdrag och skolor.

Riksorganisation

Består av

  • Förbundsstämman, Medborgarskolans högsta beslutande organ, som utser förbundsstyrelse och fastställer regler och riktlinjer i organisationen.
  • Förbundsstyrelsen, som ansvarar för att Medborgarskolan följer villkoren för statsbidraget, utövar tillsyn över regionernas verksamhet och ekonomi samt äger varumärket Medborgarskolan.
  • Förbundskansliet, som leder det operativa arbetet och samordnar regionerna. Ansvarar också för internkontroll, fördelning av bidrag, kvalitetsarbete, medlemsorganisationer och att representera Medborgarskolan externt.
    Organisationsnummer: 817600-7089

Regioner

Region Nord omfattar Västerbottens och Norrbottens län. Regionen har
12 lokalkontor och ett 40-tal anställda samt ca 1 100 cirkelledare.
Organisationsnummer: 894701-8308

Region Mitt omfattar Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Regionen har sex lokalkontor, fem musikhus, ett 30-tal anställda och ca 800 cirkelledare.
Organisationsnummer: 889200-5813

Region Värmland Örebro omfattar Värmlands och Örebro län med kontor i Karlstad och Örebro. I regionen finns åtta musikhus, ett 40-tal anställda och
ca 550 cirkelledare.
Organisationsnummer: 875000-6150

Region Mälardalen omfattar Västmanlands, Uppsala och Södermanlands län. Regionen har tre lokalkontor och tre musikhus, ett 20-tal anställda samt ca 580 cirkelledare.
Organisationsnummer: 817600-7097

Region Stockholm omfattar Stockholms län och Gotland. Regionen har sex lokalkontor och drygt 1000 cirkelledare. Den driver också Kulturama, Påhlmans Handelsinstitut/ Påhlmans Gymnasium och Stockholms Tillskärarakademi. Regionen har 320 anställda inklusive lärare.
Organisationsnummer: 802006-0524
Styrelse för Medborgarskolan Stockholmsregionen
Styrelse för Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB
Styrelse för Påhlmans Handelsinstitut AB

Region Väst omfattar hela Västra Götaland och Halland. Regionen har 15 lokalkontor, en grundskola, sex förskolor, 18 musikhus, ca 200 anställda samt
ca 1 600 cirkelledare.
Organisationsnummer: 849400-1913

Region Öst omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. Regionen har 9 lokalkontor och en förskola samt fyra dagliga verksamheter för vuxna med funktionsnedsättning. Regionen har ca 95 anställda samt ca 790 cirkelledare.
Organisationsnummer: 826000-8209

Region Syd omfattar Skåne län och har åtta lokalkontor, tre dans- och yogalokaler samt ett musikhus. Regionen har ett 40-tal anställda samt nära 900 cirkelledare.
Organisationsnummer: 842000-5673