Styrelse Medborgarskolan Stockholmsregionen

Styrelse efter årsstämman 27 april 2021

Johanna Sjö

J-S_750_820.jpg

Styrelseordförande samt ordförande och ledamot i Arbetsutskottet. Stabschef Utrikesdepartementet. Ordförande för Skansens ringleksbarns vänner.

Tidigare bl a ledamot i Stockholms stads kommunstyrelse och kommunfullmäktige, ordförande i Arbetsmarknadsnämnden och ledamot i Stockholm Parkering AB samt ersättare i FINSAM Stockholm samt KSL:s styrelse, vice ordförande i Utbildningsnämnden och SKLs programberedning för Barns och ungas hälsa samt ledamot i KSL:s Utbildningsberedning.


Theréz Randquist

TeRa nov 2022

Vice ordförande och ledamot i Arbetsutskottet. Ordförande i Påhlmans Handelsinstitut. Ledamot i Medborgarskolans Förbundsstyrelse. Senior rådgivare. Har främst jobbat med kommunikation och marknadsföring inom näringslivet, organisationer och Europaparlamentet. Sitter i styrelser för stiftelser och kommunalt bolag.


Bo Bergkvist

B_B.jpg

Ledamot i Arbetsutskottet. Ledamot i Kommunfullmäktige samt Natur och Trafiknämnden i Nacka. 1:e Vice Ordförande i Nacka Vatten och avfall AB. Ledamot i Käppalaförbundets fullmäktige och ersättare i Käppalas förbundsstyrelse. Företagare och projektledare. Har över 40-års erfarenhet av ledande befattningar inom industrin, bl.a. i Sandvik AB och annan tung verkstadsindustri. Examinerad maskiningenjör, ekonom och projektledare.


Gustav Blix

G_B.jpg

Ledamot. Policyexpert kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv. Styrelseledamot i Skattebetalarnas förening. Tidigare bl.a. riksdagsledamot (2006–14) samt chef för Bryssel-baserade tankesmedjan EPICENTER (2016-17). Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.


Lena Gatenborg Mohns

L_G.jpg

Ledamot. Ledamot i styrelsen för Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB. Seniorkonsult på Wes. Tidigare ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, Nämndvalberedningen samt Utbildningsnämnden i Nacka Kommun. Arbetat som forskningsassistent vid Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Master of Science i Psykologi, urval och ledarskap.


Henrik Hedberg


Lars Pollack

Medarbetarrepresentant


Frida Johansson

Medarbetarrepresentant


Viktoria Wallin

V-W_750_820.jpg

VD/Regionchef för den ideella föreningen Medborgarskolan Stockholmsregionen. Ledamot i Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB samt ledamot i Påhlmans Handelsinstitut AB. Viktoria har lång erfarenhet av att leda och utveckla utvecklingsverksamhet bland annat som gymnasiechef och rektor i Danderyds kommun och som affärsområdeschef inom JENSEN education.


Marie Bladholm

MaBl-2023-01

Ledamot Kommunfullmäktige Värmdö och Socialnämndens ordförande. Tidigare Utbildningsnämndens ordförande Värmdö. Enhetschef hälso- och sjukvård.

Kontakt

regionstyrelsen.stockholm@medborgarskolan.se