Styrelse för Medborgarskolans Friskolor i Stockholm

Johanna Sjö

J-S_750_820.jpg

Styrelseordförande samt ordförande. Ordförande i Medborgarskolan Stockholmsregionen. Verksamhetsexpert Migrationsverket. Ordförande för Skansens ringleksbarns vänner.

Tidigare bl a ledamot i Stockholms stads kommunstyrelse och kommunfullmäktige, ordförande i Arbetsmarknadsnämnden och ledamot i Stockholm Parkering AB samt ersättare i FINSAM Stockholm samt KSL:s styrelse, vice ordförande i Utbildningsnämnden och SKLs programberedning för Barns och ungas hälsa samt ledamot i KSL:s Utbildningsberedning.


Gustav Blix

G_B.jpg

Ledamot. Egen företagare. Styrelseledamot i Medborgarskolan Stockholmsregionen, Skattebetalarnas förening, Boulebar-koncernen och Nya Hemmet Kungsholmen AB. Tidigare bl.a. riksdagsledamot (2006–14) samt chef för Bryssel-baserade tankesmedjan EPICENTER (2016-17).


Lena Gatenborg Mohns

L_G.jpg

Ledamot. Ledamot i styrelsen för Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB. Seniorkonsult på Wes. Tidigare ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, Nämndvalberedningen samt Utbildningsnämnden i Nacka Kommun. Arbetat som forskningsassistent vid Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Master of Science i Psykologi, urval och ledarskap.


Kontakt

regionstyrelsen.stockholm@medborgarskolan.se