Olycksfallsförsäkring

Vi bryr oss om dig! Därför är du försäkrad till, från och under pågående verksamhet på Medborgarskolan.

Skulle en olycka inträffa under denna tid, kontakta Medborgarskolan så får du hjälp (se kontaktuppgifter nedan)! Detta gäller under tiden du deltar i vår verksamhet eller så länge samarbetet med oss pågår.

Viktigt!

Din egendom är dock inte försäkrad, då Medborgarskolan inte kan försäkra annans egendom även om den finns i våra lokaler. Detta gäller också om du lånar eller hyr lokal av oss. Därför är det viktigt att du själv försäkrar din egendom. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör vad som gäller!

Kontakta Medborgarskolan på din ort