Våra lokaler i Örebro 2022

Medborgarskolan Fabriksgatan 18

Här kommer vi primärt att bedriva kurser av mer teoretisk karaktär. Vi kommer ha ett undervisningskök och våra kontor med administration.

  • Teoretisk verksamhet
  • Undervisningskök med matlagning
  • Kontor och administration

Medborgarskolan Fredsgatan 14 (Markurells)

Dansskolan Entré flyttar in i nya fräscha danslokaler! Här kommer vi primärt att bedriva kurser av en mer estetisk karaktär samt kropp och själ.

  • Dansskolan Entré
  • Estetisk verksamhet (bl.a. teater, dans, musik, ateljé)
  • Kropp och själ

Medborgarskolans musikhus

Vi har musikhus och replokaler på Holmen, Osmundsgatan 1-2, där vi fortsatt bedriver musikverksamheten.

  • Replokaler

Medborgarskolan Gamla Gatan 13-15

Här kommer keramikkurserna fortsatt bedrivas i befintliga lokaler.

  • Keramik

Vår syateljé flyttar från Storgatan 18 till Klostergatan.

Medborgarskolan Klostergatan 20

  • Syateljé

Hundkurser

Vi bedriver hundkurser i Tassa Rätts tidigare lokaler vid Stjärnhusen.

  • Hundkurser

Övriga lokaler

Utöver dessa lokaler hyr vi in vår verksamhet i lämpliga lokaler. Det ger flexibilitet och skalbarhet.