Visselblåsning

Vi tar vårt uppdrag på största allvar och kompromissar inte med principerna i vår värdegrund. Här kan du som misstänker att allvarliga oegentligheter förekommer eller har förekommit inom Medborgarskolan rapportera det till oss.

Vad som kan anmälas

Denna visselblåsarfunktion är till för att fånga upp allvarliga oegentligheter. Till allvarliga oegentligheter räknas till exempel allvarlig ekonomisk brottslighet, brottslighet som rör personers liv och hälsa samt allvarliga former av hot, diskriminering och trakasserier.

Anonymitet

Du kan själv välja om du vill göra din anmälan anonymt eller inte. Vill du vara anonym lämnar du fälten för namn och e-post tomma.

Så behandlar vi din anmälan

Anmälan tas emot av Medborgarskolans grupp för hantering av inkomna larm om missförhållanden. Om du har lämnat kontaktuppgifter kommer du att få återkoppling kring hur vi tar ärendet vidare.

Vi är tacksamma för ditt bidrag.

OBS. Detta formulär ska inte användas till mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Nyttja då istället vårt formulär för reklamation och klagomål.

Beskriv vad det är för typ av allvarlig oegentlighet du vill informera Medborgarskolan om.