Amplified Equally

Amplified Equally är ett samarbete mellan flera regioner inom Medborgarskolan som tillsammans arbetar för jämlikhet/HBTQIA inom musikverksamheten. Vi anordnar allt från festivaler till workshops och spelningar.

Läs mer om vårt arbete kring jämställdhet här och här.