Våra lokaler

På Medborgarskolan möts människor för att lära nytt, fördjupa kunskaper och inspireras. Dela erfarenheter, glädje och gemenskap. Så har det varit länge! Nu tar vi ett kliv för att ytterligare öka möjligheterna för så väl fler att delta liksom för att utveckla verksamheten.

Vi har under en längre period sökt efter lokaler som bättre möter de behov som vi har, och de krav som våra uppdragsgivare ställer på oss. Det har vi äntligen fått klara besked kring. Under våren 2022 flyttar delar av verksamheten till nya lokaler.

Varmt välkommen till oss!