Spelningar och festivaler

Vår bandverksamhet ligger under Amplified som också är Medborgarskolans klubbsatsning. De band som har en studiecirkel hos oss, har även möjlighet att göra spelningar på de klubbar vi samarbetar med.

Nu under pandemin arbetar vi digitalt med våra spelningar. Håll gärna utkik på Amplified på Facebook för aktuellt program.

Club Amplified

Club Amplified samarbetar med Bongo Bar (Birger Jarlsgatan), Nomad (Upplandsgatan) samt Åtellet (Norrtälje), där vi bokar egna akter d.v.s. band som har studiecirkel hos oss. Alla spelningar görs i samarbete med oss.

Förutom vår egna klubb samarbetar vi med olika kulturföreningar/klubbar som Spela Live, Garageland, Never Again, Profet m.fl.

Jämställda musikscener

Förutom att lyfta våra lokala band genom att anordna spelningar på klubbar, arbetar vi även för en mer jämställd musikscen. Medborgarskolan är med i det nationella nätverket 50/50 vars vision och mål är jämställdhet på och runt Sveriges musikscener. Med det menas en musikscen där alla människor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett könsidentitet. Idag består Nätverket 50/50 av organisationerna Medborgarskolan, ABF, KulturUngdom, NBV, Sensus, Bilda, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan och Kulturens.

Årlig festival

Club Amplifeds mål är att boka jämställt. Förutom att alltid ha detta fokus i alla bokningar har vi även arrangerat en egen 50/50 festival. Premiären för festivalen var i september 2019 på Hus 7 i Stockholm. Målet är att festivalen ska bli ett återkommande årligt event.

Läs mer om festivalen här och här.

Är du intresserad av att spela på Club Amplified, eller ett samarbete och vill veta mer? Kontakta Tess.