Pedagogisk profil

Om Montessoripedagogiken

Varje barn är unikt och alla barn har olika behov. I Montessoriverksamheten står varje barn i centrum, vilket innebär respekt och ödmjukhet inför varje barns unika behov och förutsättningar.

Montessorimiljön är anpassad för barnen. Hyllor, bord och stolar är i deras höjd så att de fritt kan välja mellan olika material och aktiviteter, och om de vill arbeta individuellt eller i samspel med kamrater. All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling, vilket innebär att barnen ges förutsättningar och tid att i största möjliga mån äta själva, tvätta sig och klä på sig.

Vi har sångsamlingar och båda avdelningarna har varsin dag då de går på skogspromenad.

Vår förskola är certifierad med Grön Flagg och vi arbetar aktivt med hållbar utveckling. Läs mer om Grön Flagg här

Vi följer Läroplanen för förskolan (Lpfö 98).