Karlstads Globala Gymnasium

I nybyggda lokaler i centrala Karlstad går cirka 380 elever som alla valt att gå på en dynamisk skola med global och internationell inriktning. Hos oss innebär en dynamisk skola att varje elev själv ska få vara med och forma sin utbildning.

Förutom aktiviteter för alla erbjuder vi valbara aktiviteter, sökbara aktiviteter och events. Bland de valbara aktiviteterna finns bland annat den internationella klassresan, som innebär att varje klass åker på en internationell klassresa som är frivillig att delta på. Varje resa har sin nisch med kopplingar till programmet. Resan ger en unik möjlighet för ungdomarna att möta människor från andra länder och kulturer samt utveckla gemenskap i klassen. Kostnader för resa och boende står skolan för. Resorna kan gå till allt från Miami till Uganda…

Hos oss på Karlstads Globala Gymnasium ges möjligheter att delta på olika event och föreläsningar och man ska kunna välja aktiviteter utifrån intresse. Att se till att du trivs är också en av våra framgångsfaktorer. Trivs man bra i skolan presterar man också bättre studieresultat.

Att gå på Karlstads Globala Gymnasium ska vara en upplevelse!

Våra program

Naturvetenskapliga programmet

Som elev på vårt naturvetenskapliga program får du inte bara teoretiska kunskaper inom det naturvetenskapliga området, utan du får även möjlighet att använda all vår utrustning för att genomföra laborationer, mätningar och experiment i vår egen laborationssal. Du gör matematiska beräkningar samt modelleringar, i huvudsak med stöd av digital teknik. Vi fördjupar oss lite extra i det spännande ämnet Bioteknik som bland annat tar upp frågor om genteknik och medicin. Klimat och miljöpåverkan är en röd tråd genom hela programmet. Utbildningen ger dig en god vana att använda modern teknik och utrustning, väl rustad för fortsatta studier inom naturvetenskapen.

Det naturvetenskapliga programmet ger den bredaste behörigheten av samtliga gymnasieprogram.

Internationella klassresan
Programmets internationella klassresa är en riktig studie- och inspirationsresa i naturvetenskapens tecken någonstans i Europa. Resan och innehållet planeras gemensamt av klassens elever och lärare som en del av dina studier.

Framtida yrken: läkare, biolog, veterinär, ingenjör

Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning beteendevetenskap

Vårt samhällsvetenskapliga program ger dig möjlighet till spännande fördjupningar där man lär sig både om samhället och hur olika förutsättningar runtom i världen påverkar miljö och människors livsvillkor. Vi driver även humanitära och sociala projekt som alla som vill har möjlighet att delta i, både lokalt och internationellt. Jämfört med andra samhällsprogram i Karlstad är våra fördjupningar i kriminologi, psykologi, freds- och konfliktfrågor samt globala utvecklings- och rättvisefrågor unika och ger utbildningen ett tydligt fokus på omvärldsfrågor och beteendevetenskap. Kort och gott ett samhällsvetenskapligt program med många spännande och intressanta sidospår inom beteendevetenskap, miljö och humanism.

Internationella klassresan
Programmets klassresa går till Kalifornien (USA) och staden San Francisco, som på många sätt är en väldigt annorlunda amerikansk stad både vad gäller kultur, struktur, klimat, historia och inte minst politik- och människorättsfrågor. Här finns mycket att se, lära och göra!

Framtida yrken: socionom, psykolog, statsvetare, internationellt socialt/humanitärt arbete

Samhällsvetenskapsprogrammet – foto och film inriktning beteendevetenskap med medieprofil

Samhälle, Foto, Film är en möjlighet för dig som har ett intresse av foto och/eller film, men som samtidigt vill läsa Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap och få med dig alla behörigheter samt full meritpoäng.
Du läser enligt samma poängplan som Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap och genomför samma internationella klassresa.
Vår foto/film-profil innebär helt enkelt att du som elev ges möjlighet att byta ut 1-3 kurser inom programmet och istället läsa foto eller film (eller båda).

Så här fungerar det
Under dina tre år kommer du vid olika tillfällen få välja mellan två kurser, en som är kopplad till medieprofilen och en som är inriktad på samhälls- eller beteendevetenskap. Du kan kombinera kurserna helt fritt och behöver alltså inte välja en ”ren” profil.

DESSA KURSER KAN DU VÄLJA MELLAN:

Val 1 – Kriminologi* eller Medieproduktion 1.

Val 2 – Psykologi – fördjupning* eller Fotografisk Bild 1.

Val 3 – Fattigdom och globala konflikter* eller Film- och Tv-produktion 1.

*Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, med fördjupning inom nämnda ämne.

Ekonomiprogrammet inriktning juridik och ekonomi

Vårt ekonomiprogram erbjuder inriktningar inom både ekonomi och juridik. Ni läser tillsammans som en klass under hela studietiden. Kurserna i inriktningen sker i halvklass och de gemensamma ämnena i helklass. Här ställs du inför intressanta utmaningar som att jobba inom olika juridiska och företagsekonomiska case – till exempel brottsutredningar och marknadsföringsuppdrag.
Du får även starta eget företag (ensam eller med klasskompisar) och du möter våra inbjuda inspiratörer från företags- och universitetsvärlden. Efter avslutad utbildning är du väl förberedd för vidare studier inom ett brett spektra.

Internationella klassresan
Programmets klassresa går till ”The Big Apple” New York, där vi besöker bland annat Wall Street och genomför en del andra aktiviteter kopplade till programmets innehåll. Självklart finns det även gott om tid för att utforska denna legendariska stad!

Framtida yrken: ekonom, jurist, marknadsföring, advokat

Teknikprogrammet inriktning teknikvetenskap, tekniken, tekniken, människan, samhället och miljön

Teknikprogrammet fördjupar sig inom teknikvetenskapens arbetsmetoder, teknikens förhållande och samspel med människan och naturen mot ett hållbart samhälle. Utbildningen har många kreativa och problemlösande inslag som modellering och simulering för att förstå och att praktiskt skapa tekniska system för att kunna förstå hela kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. De teoretiska kunskaperna har du möjlighet att utöva i praktiken utifrån dina idéer och intressen.

I programfördjupningen fokuserar vi på utmaningar och möjligheter i resan mot framtidens hållbara samhällsbygge.
Vårt teknikprogram öppnar möjligheter för vidare studier inom de flesta områden, just för att det ger en så bred behörighet.

Internationella klassresan

Programmets internationella klassresa går någonstans i Europa med målet att besöka och studera innovativa och spännande städer som ligger i framkant när det gäller framtidens hållbara lösningar. Resan planeras gemensamt av klassens elever och lärare som en del av dina studier.

Framtida yrken: miljöingenjör, ingenjör, arkitekt, projektledning.Företagande är en del av undervisningen och kanske kommer du stå högt upp på pallen i en UF-tävling, precis som många av skolans företag gjort tidigare.

Adress: Gustaf Anders gata 7A, Karlstad